Veier AS legger opp til utlysning av den første enterprisekontrakten i september 2017, med anleggsstart mai 2018. Første delåpning på strekningen vil skje i år 2021.
Veier AS legger opp til utlysning av den første enterprisekontrakten i september 2017, med anleggsstart mai 2018. Første delåpning på strekningen vil skje i år 2021. (Bilde: Nye Veier)

Klarsignal for E39 Kristiansand - Lyngdal

Samferdselsdepartementet har i dag lagt fram forslaget om utbygging og finansiering av 68 km firefelts motorveg fra Kristiansand til Lyngdal. Prosjektet har en forventet kostnad på 21,4 milliarder kroner, og første enterprise lyses ut i september i år.

Strekningen er en del av porteføljen til Nye Veier AS.

 Strekningen Kristiansand vest – Lyngdal vest er i dag 80 km lang, og med svært varierende standard. Store deler av strekningen er tofelts veg, flere bratte partier, og dårlig vinterfremkommelighet. Strekningen er ulykkesbelastet, og siden 2005 er 17 personer drept, og 22 personer alvorlig skadet i trafikkulykker her.

Ny E39 Kristiansand – Lyngdal er planlagt utbygd til firefelts veg med en fartsgrense på 110 km/t. Den blir 68 km lang, og vil stort sett gå i ny trase. Med den nye vegen vil reisetiden så godt som halveres og ulykkene er forventet å bli betydelig redusert. Prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

 

63 prosnet statlig finansiering

Strekningen vil bli finansiert både med statlige midler og bompenger. Den statlige andelen utgjør 63 prosent. Nye Veier AS legger opp til utlysning av den første enterprisekontrakten i september 2017, med anleggsstart mai 2018. Første delåpning på strekningen vil skje i år 2021.

Prosjektet er tidligere anslått av Statens vegvesen å koste 23,7 milliarder kroner. Nye Veier AS har gjennomgått prosjektet på nytt, og identifisert mulige kostnadsbesparelser på om lag 2 300 millioner kroner. Dermed er prosjektet nå kalkulert til å ha en forventet kostnad på 21,4 milliarder kroner. Nye Veier AS vil arbeide videre med å finne ytterligere kostnadsbesparende løsninger, blant annet gjennom tidlig å involvere entreprenører.

 

-Rimeligere enn tidligere antatt

– Jeg er glad for at vi snart kan få satt spaden i jorda, og startet på byggingen av ny E39 mellom Kristiansand og Lyngdal. Strekningen er en av de viktigste transportårene i landet, og er særlig utsatt for ulykker. Det er i tillegg gledelig at utbyggingskostnadene ser ut til å bli betydelig lavere enn tidligere antatt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Det er også gledelig når et prosjekt blir rimeligere enn tidligere antatt. Kostnadsreduksjonen vil komme bilistene til gode, ved at det blir lavere bompengetakster enn det som var forutsatt i de lokale bompengevedtakene, sier Solvik-Olsen.

Forsiden akkurat nå