Ill. Statens vegvesen
Ill. Statens vegvesen
Ill. Statens vegvesen
Ill. Statens vegvesen

Klarsignal for Bjarkøy- og Langsundforbindelsen i Troms

I går kunne fylkestinget i Troms gi klarsignal for Langsundforbindelsen og Bjarkøyforbindelsen, to prosjekter til en kostnad på tilsammen rundt 1,5 milliarder kroner.

Ikke rart at det var stor stemning i fylkestingsalen i Tromsø, og at champagnekorkene spratt både i Bjarkøy og Karlsøy kommuner.

Prosjektsjef for Statens vegvesen i Region nord, Stein Johansen, er fornøyd med at det er fattet vedtak, og sier at vegvesenet er klar til å starte opp prosjektene. – Men vi må avvente Stortingsbehandling for Langsundforbindelsen fordi det er en bompengesak. Denne kommer forhåpentligvis i løpet av våren, sier Johansen.

 - Ellers skal fylkesrådet godkjenne kontraktstrategien for Bjarkøyforbindelsen og senere for Langsundforbindelsen. - Vi er klar til å lyse ut første tilbudskonkurranse når fylkesrådet har gitt klarsignal – i første omgang for Bjarkøyforbindelsen.

- Går alt etter planen setter vi «spaden i jorda» for  Bjarkøyforbindelsen i august/september og for Langsundforbindelsen i november/desember, sier prosjektsjefen, og legger til at de nå er i ferd med å bygge opp byggeherreorganisasjonene som gjennomføre prosjektene.

 

Fv. 867 / Fv. 125 Bjarkøyforbindelsene

Prosjektets hovedmålsetting er å knytte øyene Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy sammen ved hjelp av undersjøiske tunneler, og dermed komme tettere til regionsenteret Harstad. I 2013 ble Bjarkøy kommune slått sammen med Harstad kommune, og forbindelsen skal blant annet bidra til å lette driften av den nye Harstad kommune.

Vedtaket under fylkestingets møte i Tromsø innebærer klarsignal på en totalkostand innenfor en øvre ramme  på 962 millioner kroner. Vegvesenets egne kostandsoverslag for prosjektet lyder på 829 millioner kroner.

 

Fv. 863 Langsundforbindelsen

Karlsøy kommune er en øykommune hvor øyene er knyttet sammen med fergesamband. Fergene gjør at driften av kommunen er urasjonell. Muligheten til å delta på aktiviteter innen foreningsliv, idrett og kultur på ettermiddag- og kveldstid begrenses av kommunikasjonene.

Langesundforbindelsen omfatter totalt 18 km veg, som skal gi bedre forhold for næringstransport, reiseliv, drift av kommunen  og for befolkningen. Det skal dessuten skapes grunnlag for et bedre arbeidsmarked og nærmere tilknytning til regionsenteret på Hansnes. 

Reguleringsplanen for Langsundforbindelsen omhandler fast vegforbindelse mellom Reinøya og Ringvassøya og innkorting og bedre regularitet på fergesambandet til Vannøya og Karlsøya.

Av en total byggesum som er beregnet til 698 mill kroner, skal ca 100 mill tas inn via bompenger. Så selv om prosjektet nå har fått klarsignal fra fylkestinget i Troms, vil endelig godkjenning ikke skje før bompengeproposisjonen er behandlet av Stortinget.

 

 

Forsiden akkurat nå