samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk kjørt seg sammen med daglig leder i Asfalt Remix, Eyvind Brynildsen. Foto: Odd Borgerstrand
samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk kjørt seg sammen med daglig leder i Asfalt Remix, Eyvind Brynildsen. Foto: Odd Borgerstrand (Bilde: )

Klare meldinger i høy fart

Det ble fart på samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han fikk et innblikk i hverdagen til en norsk entreprenør innen asfaltfresing i dag.

 

Ketil Solvik-Olsen var mektig imponert over den unge driftslederen, og sa han framsto som uredd, tydelig og målrettet.
Ketil Solvik-Olsen var mektig imponert over den unge driftslederen, og sa han framsto som uredd, tydelig og målrettet. Foto:

Fjorårets suverene norgesmester i rally, 29 åringen Eyvind Brynildsen, inviterte samferdselsministeren på en heftig tur på private skogsveger hjemme i Svinndal i Østfold, før han i egenskap av driftssjef i entreprenørfirmaet Asfalt Remix AS formidlet en rekke argumenter for å få mer fart på vedlikeholdsarbeidet på de norske hovedvegene.

Eyvind Brynildsen er sammen med sin far og daglige leder av selskapet, Per Erik Brynildsen,  fornøyd med det løftet den blå regjeringen har tatt for  veger og infrastruktur generelt.  Samtidig er de kritisk til et byråkrati som hindrer effektivitet i vedlikeholdsarbeidernes hverdag.  

 

Mange småkonger

-I mange år har vi kjempet for å få bedre flyt i vedlikeholdsarbeidet, men til svært liten nytte. Det er for mange etater og «småkonger» som har særinteresser og som med lov eller forskrift i hånd sørger for dårlig utnyttelse av mannskaper og materiell.

Asfalt Remix AS, som er landets ledende selskap på fjerning av eksisterende asfalt og betong på veger, i parkeringshus og parkeringsplasser, har en både kostbar og velholdt maskinpark. Vi vil gjerne utnytte så mange timer som mulig hvert døgn, understreket Eyvind Brynildsen i sitt møte med samferdselsministeren.

Brynildsen ønsket å trekke fram sine visjoner for «våre veger 2030».

 

-En rekke eksempler

Til Våre Veger gir Brynildsen en rekke eksempler på sin påstander overfor samferdselsministeren.

-Vi har vanskelige prosesser rundt skilting, oppstartstider, tider på døgnet vi ikke kan arbeide fordi vi har lokale regler for innsovningstid for innbyggerne i en by.

I Oslo og Bergen er det ikke tillatt for oss å arbeide mellom 23.00 og 01.00 på natta. Det betyr i mange tilfeller at vi må avbryte et arbeid som startet bare et par timer før vi måtte ta en to timers pause. Ved fem-tiden om morgenen starter busser og trikker. Da må vi være ute av trafikken. Effektiviteten blir dårlig med så mange avbrudd, slår Brynildsen fast.

Han mener det blir vanskelig å øke effektiviteten når en kommunelege kan legge ned forbud mot vegvedlikehold på enkelte tider av døgnet. 40 mann med maskiner sitter på sin post og venter på å gjøre jobben de er satt til, sier Brynildsen noe oppgitt.

 

På vegne av bransjen

-Jeg vil gjerne understreke at jeg ikke snakker for min egen bedrift, men for hele bransjen. Vi er ofte det første leddet i en lang kjede av selskaper som arbeider seg gjennom et vedlikeholdsprosjekt.

-Etter oss kommer andre aktører som ofte har kort tid på seg til å utføre sin del av jobben Det kan være sperringer som oppheves tidlig neste morgen, og dersom vi som første ledd blir forsinket vil det få store konsekvenser for de som kommer etter oss, sier han.

-Vi er imidlertid ofte det første leddet i en lang kjede av selskaper som arbeider seg gjennom et vedlikeholdsprosjekt. Etter oss kommer andre aktører som ofte har kort tid på seg til å utføre sin del av jobben Det kan være sperringer som oppheves tidlig neste morgen, og dersom vi som første ledd blir forsinket vil det få store konsekvenser for de som kommer etter oss, formidlet han til samferdselsministeren.

Forsiden akkurat nå