Tromsøbrua kan være et imponerende skue når alle lys er tent. BMO Elektro får trolig ansvaret med å sikre fortsatt belysning de neste fem årene.
Tromsøbrua kan være et imponerende skue når alle lys er tent. BMO Elektro får trolig ansvaret med å sikre fortsatt belysning de neste fem årene. (Bilde: Jørgensen, Bjørn, Scanpix)

Klar ledelse til BMO Elektro i Troms

Et anbud på 69,1 millioner kroner gir BMO Elektro gode muligheter til å overta driftskontrakten for de elektriske anleggene i Troms. Nærmeste konkurrent ligger over 8 prosent høyere.

Inntil videre er det JM Hansen fra Tromsø som har kontrakten. Dette firmaet vil ha 74,9 mill. for å fornye den.

Vegvesenet har også fått anbud fra Mesta (79,4 mill.) og Troms Kraft Entreprenør fra Tromsø (84,5 mill.).

Kontrakten omfatter 17 av de 25 kommunene i Troms. De 8 som ikke er med, ligger i Sør-Troms.

Vinneren av konkurransen får ansvar for drift og vedlikehold av de elektriske anleggene på alle riks- og fylkesveger i de 17 kommunene. Oppdraget omfatter veger, bruer, tunneler, gang/sykkelveger og fergeleier.

Kontraktensperioden begynner 1. september og går til 31. august 2021 med opsjon for byggherren på et års forlengelse.

Forsiden akkurat nå