Klager på kommunene - men får ikke medhold
(Bilde: Göran Wink)

Klager på kommunene - men får ikke medhold

Brøytekontrakter i både Skjervøy, Karasjok og Svelvik kommuner er innklaget til Kofa, men ingen av entreprenørene har fått medhold.

I løpet av de siste ukene har Klagenenmda for offentlige anskaffelser (Kofa) avvist tre klager på kommunenes utlysing av vinterkontrakter.

 «Klagen avvist» I

I Skjervøy i Troms gjaldt klagen opprinnelig en vintervedlikeholdskontrakt på rundt ti millioner kroner. Hofsøy Mekaniske fikk først kontrakten i mai 2017, men en av de andre tilbyderne, Skjervøy Park og Anleggsservice, klaget. Resultatet var at tildelingen ble omgjort, og sistnevnte firma fikk kontrakten. Hofsøy Mekaniske ble avvist, men ville gå til retten med saken. Samtidig avlyste kommunen hele konkurransen, fordi den ikke fulgte det nye regelverket fra januar 2017. Ti dager senere utlyste kommunen ny konkurranse, nå i henhold til det nye regelverket, og med en rekke krav til dokumentasjon. Her kom det klager på at kravene var for strenge, utlysingen ble igjen avlyst, og for å gjøre en lang historie kort så koker hele klagen ned til at Hosfsøy Mekaniske ber om å få tilbake klagegebyret på kroner 8000 som bedriften har betalt til Kofa for å få klagen behandlet. Men det har lite for seg når kommunen selv har valgt å avlyse konkurransen, sier Kofa.

 «Klagen avvist» II

Svelvik kommune i Vestfold ville i 2016 ha tilbud på brøyting og strøing av fire roder. I utgangspunktet ville de ha pris på hver rode, men tilbyderne kunne gjerne komme med pris på alle fire rodene. Seks tilbud kom inn, men ingen hadde gitt tilbud på alle fire rodene. Etter forhandlinger mellom kommunen og fem av tilbyderne fikk firmaene anledning til å sende inn reviderte tilbud. Deretter fikk Hagen Maskin kontrakten.

Firmaet Gjermund Hellum og Harald Inge Sand/Svein Kjetil Lersbryggen klaget inn avgjørelsen hver for seg. De mente at kommunen hadde brutt forskriften om offentlige anskaffelser ved å gi tilbyderne adgang til å legge til flere roder i sitt tilbud under forhandlingene. De to tilbyderne mente også at det ikke ble gjennomført reelle forhandlinger og at det ble foretatt vesentlig endring av konkurransegrunnlaget undervegs. Kommunen på sin side presiserte under forhandlingene at det skulle legges inn tilbud på flere roder enn i det opprinnelige tilbudet.

Kofa fant at klagene klart ikke kunne føre fram, og avviste dem som uhensiktsmessige.

Gjermund Hellum og Sand/Lersbryggen påklaget deretter avvisningsvedtaket til klagenemdnas leder, men heller ikke denne anken førte fram.

 «Klagen avvist» III

Karasjok kommune i Finnmark utlyste høsten 2016 en brøytekontrakt på 3-4 millioner kroner fordelt på fem roder. Det kom inn fem tilbud, blant annet fra LP Entreprenør, som ble tildelt fire av rodene. Den siste roden ble tildelt Tormod Svineng. Men så mottok kommunen to klager på tildelingene, og avlyste deretter først deler av konkurransen og i begynnelsen av februar i år hele konkurransen. Årsak: Ingen av leverandørene kunne dokumentere kravene til utstyr godt nok (for eksempel kravet om hjullaster med tjenestevekt på 13 tonn i rode 1).

LP Entreprenør klaget inn saken for Kofa i april i år, og mente at avlysningen ikke var tilstrekkelig begrunnet.

Kofa kom til at Karasjok kommune ikke bare hadde rett men også plikt til å avlyse konkurransen. Årsaken er at utlysingen bare var kunngjort i Doffin, men etter sin art og verdi skulle den også vært utlyst i TED-databasen.

Kofa avviste klagen som uhensiktsmessig for behandling.

Forsiden akkurat nå