Denne fergekaia har sett sine beste dager. Nå skal den sikftes ut med en som er større og bedre plassert. Mye rart skal skje hvis ikke den jobben går til K. Nordang fra Stranda.
Denne fergekaia har sett sine beste dager. Nå skal den sikftes ut med en som er større og bedre plassert. Mye rart skal skje hvis ikke den jobben går til K. Nordang fra Stranda. (Foto: Oda Næs Skoglund)

Kjempeledelse til K. Nordang i Volda

K. Nordang fra Stranda har en kjempemulighet til å sikre seg en kontrakt i en nabokommune. Sunnmøringene vil ha 70,8 millioner kroner for å bygge ny fergekai i Volda. Det gir en ledelse på hele 17,5 prosent.

K A Austad fra Ørsta er nr. to med et anbud på 83,1 mill. foran A. Våge fra Volda, som vil ha 86,6 mill.

Best an blant enteprenører som ikke holder til på Sunnmøre ligger Secora fra Svolvær med 92,8 mill. Femte og siste anbyder er HAK Entreprenør fra Alta med 93,3 mill.

Den nåværende fergekaia tilfredsstiller ikke framtidas krav, knapt nok nåtidas. Piren har en effektiv lengde på 46,5 meter. Det er kortere enn fergene som anløper Volda nå, og det kommer lengre ferger senere. Den nye får en totallengde på 108 meter og en effektiv lengde på 75 meter. Den nye fergekaibrua blir 18 meter lang og 12 meter bred.

Den nye fergekaia skal ligge lenger vekk fra E39 enn den nåværende, som ligger så nær vegen at propellvannet undergraver fyllingen. Når den nye er på plass og gammel pir og fergekai er revet, skal fyllingen for E39 utvides med 5 800 kbm og plastres med 1 250 kbm.

Riving av det gamle anlegget og fylling og plastring inngår i entreprisen. Jobben må være fullført innen 1. november 2019. Fergetrafikken skal gå uhindret i hele byggetiden.

Forsiden akkurat nå