Slik vil Tresfjordbrua se ut sommeren 2015, hvis stålalternativet blir valgt. Anbudsfristen går ut 13. august. (Ill.: Per T. Nilsen/F. Aamlid/Multiconsult)
Slik vil Tresfjordbrua se ut sommeren 2015, hvis stålalternativet blir valgt. Anbudsfristen går ut 13. august. (Ill.: Per T. Nilsen/F. Aamlid/Multiconsult)

Kjempejobber utlyst på E 136

Endelig er Vågstrandstunnelen og Tresfjordbrua sendt ut på anbud. 20. juni og 13. august er datoer å merke seg for entreprenører som fortsatt har kapasitet til å ta store jobber.

  • Nyheter

Utlysningene er gjort med forbehold om Stortingets godkjennelse. Den første fristen gjelder Vågstrandstunnelen. Det er en 3 665 meter lang rassikringstunnel med T 9,5-profil, som inngår i E 136. Den skal gå mellom Stolsneset og Våge i Rauma kommune i Romsdal. Vegstrekningen den erstatter er ikke bare rasfarlig, den har også lav standard.

Sprengsteinen fra tunnelen og forskjæringene skal brukes til å bygge opp en 750 meter lang sjøfylling mellom østsiden av Tresfjorden og østre landkar til Tresfjordbrua. Utlegging av denne fyllingen inngår i tunnelentreprisen. Det gjør også anlegg av tilstøtende veger og støp av portaler til tunnelen. Elektro- og SRO-installasjoner settes ut på egen entreprise senere i år.

Vågstrandstunnelen skal være klar til bruk før årsskiftet 2014/2015. Den er prosjektert av Statens vegvesen i egenregi. Rasmussen & Strand er konsulenter for elektroarbeidet.

 

Tre alternativer for Tresfjordbrua

Tresfjordbrua inngår også i E 136. Den krysser fjorden den er oppkalt etter, som ligger i Vestnes kommune i Romsdal.

Entreprenørene får tre alternativer å velge mellom. Brua blir 1 290 meter lang og 13,5 meter bred uansett hvilket alternativ som blir valgt. En gang/sykkelveg utgjør 3 meter av bredden.

Et alternativ er en stålbjelkebru med 14 spenn. 12 av dem er 100 meter lange, endespennene er kortere. 9 pilarer er fundamentert på pæler og to blir støpt på fjell. De to som står på hver side av seilingsløpet, skal fundamenteres på senkekasser.

Et annet alternativ er en fritt-frambyggbru med 5 spenn med lengder på 160 meter. Hvis dette alternativet blir valgt, vil 6 pilarer blir støpt på senkekasser, 3 vil bli støpt direkte på fjell og 2 vil bli fundamentert på pæler.

 

Ett langt spenn

Det siste alternativet er en bru med ett fritt-frambyggspenn og mange korte sidespenn. Hovedspennet blir 160 meter langt. 13 pilarer fundamenteres på pæler, 3 støpes direkte på fjell, og to står på senkekasser. For mange år siden ble det bygd flere bruer av denne typen. Eksempler på slike bruer er Tromsøbrua og Måløybrua.

Uansett hvilket alternativ som blir valgt, blir det senkekasser under pilarene på begge sider av seilingsløpet. Grunnen til det er at pilarene skal tåle påkjørsel av en stor båt hvis den kommer ut av kurs.

Tresfjordbrua skal være ferdig til sommeren 2015. Den er prosjektert av Multiconsult.

 

Halvparten bompenger

Halvparten av regningen for Vågstrandstunnelen og Tresfjordbrua skal dekkes med bompenger. Den andre halvparten av utgiftene til Vågstrandstunnelen skal dekkes med rassikringsmidler. Det offentlige bidraget til Tresfjordbrua dekkes med ordinære riksvegbevilgninger. Summen av omkostningene for brua og tunnelen er beregnet til nesten 1,25 milliarder 2012-kroner.

Mellom brua og tunnelen skal det bygges to mindre bruer på E 136. Denne jobben, som er finansiert over statsbudsjettet, er kostnadsberegnet til 33 millioner kroner. Den blir lyst ut senere i år.

 

Forsiden akkurat nå