Denne tunnelen har en årsdøgntrafikk på over 1 000! Om sommeren er trafikken mer enn det dobbelte, men ikke sommeren 2018. Da har den endelig fått avløsning. (Foto: Google).
Denne tunnelen har en årsdøgntrafikk på over 1 000! Om sommeren er trafikken mer enn det dobbelte, men ikke sommeren 2018. Da har den endelig fått avløsning. (Foto: Google).

Kjempeinteresse for fv 60 i Stryn

Vangbergstunnelen er en veldig smal tunnel fra 1936 i Stryn. Den får nå høyst påkrevet avløsning. Hele 11 entreprenører vil gjøre den jobben. Kruse Smith leder med et anbud på 202,8 millioner kroner.

  • Kontrakt

Oppdraget omfatter driving og sikring av en 1 170 meter lang tunnel på fylkesveg 60 og utbedring av 4,2 km veg i dagen.

Det østerrikske firmaet Porr har gitt det nest laveste anbudet. Det er på 207,4 mill. Deretter følger tre arbeidsfellesskap: Metrostav fra Tsjekkia og Bertelsen & Garpestad (211,8 mill.), Volda Maskin og LNS (214 mill.) og Lars Kveen og Birkeland Entreprenørforretning (215,2 mill.).

De øvrige anbyderne er Strabag fra Østerrike (220,6 mill.), K A Aurstad (221 mill.), AF Gruppen (224,5 mill.), Implenia (228,3 mill.), Aldesa Construcciones fra Spania (254,6 mill.) og Veidekke (265,4 mill.).

Støp av portaler inngår i entreprisen. Begge skal bli 15 meter lange. Sprenging av vestre forskjæring inngår ikke. Den er sprengt i en tidligere entreprise. Elektroarbeidet blir som vanlig lyst ut senere.

Tunnelprofilet blir T9,5. Veg i dagen blir 7,5 meter bred. Feltene blir 3 meter brede, skuldrene 75 cm.

Vegstrekningen som skal utbedres går mellom Ugla og Skarstein. Den følger sørsiden av Nordfjord.

Nåværende vegstandard er under en hver kritikk. Store deler av strekningen er for smal til at to biler kan møtes.

Den gamle Vanbergstunnelen er bare 94 meter lang, men de fleste vegfarende synes sikkert at det er langt nok. Bredden er mellom 3 og 4 meter, og tunnelen har ikke noe hvelv eller portaler. Fjellet er synlig hele vegen.

Prosjektet blir finansiert med ordinære midler over fylkesvegbudsjettet. Prosjekteringen er utført av Statens vegvesen i egenregi. Sommeren 2018 blir vegen klar til bruk.

Forsiden akkurat nå