Dette er ikke en seterveg, det er fylkesveg 303 gjennom Rypelia i Kristiansand med en årsdøgntrafikk på nesten 1 000. Innen juni neste år får den mye bedre standard (Foto: Google)
Dette er ikke en seterveg, det er fylkesveg 303 gjennom Rypelia i Kristiansand med en årsdøgntrafikk på nesten 1 000. Innen juni neste år får den mye bedre standard (Foto: Google)

Kartevoll leder jevn kamp på fv 303

Det er jevn kamp om kontrakten på utbedring av fylkesveg 303 i Kristiansand. Bare to prosent skiller de tre laveste anbudene. Det laveste av dem er på 16,106 millioner kroner. Det er gitt av Kartevoll. 

Nr. to er TT Anlegg, som vil ha 16,387 mill. for jobben. De andre anbyderne er Anleggsvirksomhet (16,449 mill.), Repstad Anlegg (17,167 mill.) og Kaspar Strømme (21,879 mill.). Alle er fra Vest-Agder. TT Anlegg er fra Mandal, Repstad Anlegg fra Søgne, de øvrige fra Kristiansand.

Anbudene er nå kontrollregnet, og det er ikke funnet feil. Prisnivået er litt lavere enn byggherrekalkylen.

Fylkesveg 303 går nord for sentrum i Kristiansand. Den er også kjent som Kuliaveien. Oppdraget omfatter arbeid flere steder på vegen, men det meste skal utføres på to strekninger med lengder på 510 og 1 050 meter.

Den korteste av dem ligger ikke langt fra krysset der fylkesveg 303 møter riksveg 9. Her skal Kuliaveien utvides til 6,5 meters bredde, og det skal legges gang/sykkelveg parallelt med kjørebanen. Denne strekningen skal være ferdig i oktober i år.

Den lengste strekningen går gjennom Rypelia lengre vest, ikke langt fra grensen mot Songdalen kommune. Her skal vegen rettes ut og utvides til 6,5 meters bredde. Jobben må være fullført i juni neste år.

 

 

Forsiden akkurat nå