– Vi har tildelt kontrakter kun basert på pris. Resultatet er blitt at vi betraktes som en engangsbyggherre av mange, sa Vegdirektoratets Bettina Sandvin under Arctic Entrepreneur.
– Vi har tildelt kontrakter kun basert på pris. Resultatet er blitt at vi betraktes som en engangsbyggherre av mange, sa Vegdirektoratets Bettina Sandvin under Arctic Entrepreneur. (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Karakterboka skal gi bedre samarbeid

MEF misliker uttrykket «karakterbok». Men uansett ordbruk kommer Vegvesenet til å trekke inn sine erfaringer med entreprenørene når de skal vurdere nye anbud.

Kontraktstildeling kun basert på pris fremmer nemlig ikke langsiktig samarbeid, synes å være konklusjonen.

«Samarbeid» var et ord som både samferdselsministeren og avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet brukte en rekke ganger overfor tilhørerne på Arctic Entrepreneur. For å si det på en annen måte: Når det blir uenighet omkring en kontrakt, så ønsker de seg flere forsøk på å finne løsninger underveis, og færre tvister og rettssaker.

 

Den bøllete kollegaen

Sandvin brukte anledningen til å fortelle om den såkalte karakterboka som Vegvesenet skal begynne å bruke om entreprenørene, og kom med følgende, slående eksempel: – Vi har tildelt kontrakter kun basert på pris. Resultatet er blitt at vi betraktes som en engangsbyggherre av mange. Jeg har fått spørsmål fra entreprenører: «Hvorfor skal vi være samarbeidsorientert, når det kun er pris som teller neste gang en kontrakt lyses ut - og den bøllete kollegaen i nabobygda har like god mulighet til å få kontrakten?» Vi mener at det du har gjort før, sier noe om kvaliteten på det vi kan forvente nå, sa hun.

Systemet vil grovt fungere slik: Etter fortløpende og endelig evaluering av et prosjekt får entreprenøren en vurdering, en sluttkarakter, som entreprenøren så får mulighet til å svare på. Under vurderingen av tilbud på et nytt prosjekt skal Vegvesenets egne erfaringer fra samme entreprenører i tidligere prosjekter være en del av vurderingen av anbudet.

– Vi starter nå med å samle inn data til denne karakterboka, sa Sandvin.

Direktør Julie M. Brodtkorb understreket at MEF misliker uttrykket «karakterbok».

 

Tillit og seriøsitet

Norske entreprenører bør nok også forberede seg på flere nye begreper i fremtiden, for som Sandvin kunne fortelle: Fremtiden handler om nye gjennomføringsmodeller. Stikkordene er disse:

  • Samarbeid (!)
  • Modeller som gjør rådgiver og entreprenør i stand til å ta ansvar og se muligheter.
  • Utnytte alles kompetanse
  • Tillit og seriøsitet

– Uten tillit øker vår kontroll. Men tillit er billigere enn kontroll, sa Bettina Sandvin, som forøvrig måtte stille opp på svært kort varsel som erstatter for en influensasyk Terje Moe Gustavsen.

Forsiden akkurat nå