Kanalbrua forbinder Jeløya og Moss sentrum.
Kanalbrua forbinder Jeløya og Moss sentrum. (Foto: Georg Ståle Brødholt/Viken fylkeskommune)

Kanalbrua i Moss tåler ikke trafikken - kan måtte stenge to kjørefelt

Stålbjelkene på Kanalbrua i Moss er utsatt for sterk slitasje. Trafikkbelastningen må reduseres. Viken fylke vil stenge de ytterste kjørefeltene fram til det er bygd ny bru.

Brua er del av fylkesvei 317 Helgerødgata som er eneste forbindelse mellom Jeløya og bysentrum i Moss. Den ble oppført i 1955 og de siste årene er det gjort flere vurderinger av firefeltsbruas tilstand og kapasitet.

– Dagens bru er preget av slitasje i de bærende konstruksjonene, slik at belastningen på brua må reduseres. Vi har fått pålegg fra Vegdirektoratet om å gjøre nødvendige tiltak, sier Elisabeth Bechmann, leder for Utbyggingsavdelingen i Viken fylkeskommune, i en nyhetsmelding på fylkeskommunens nettsider.

Gammel bru og mye trafikk

De kritiske faktorene: Brua er gammel (64 år). ÅDT er på 20.370, og det er mer enn brua ble bygd for. Fylket vurderer derfor å redusere belastningen gjennom å stenge det ytterste kjørefeltet i begge retninger, noe som vil begrense antall kjøretøy på brua samtidig.

Alternativet er en såkalt nedskrivning av dagens bru, som vil begrense hvilke kjøretøy som kan krysse den. Da endres dagens tillatte akseltrykk på 10 tonn og totalvekt 50 tonn til et akseltrykk på 8 tonn og totalvekt 40 tonn.

– En slik nedskrivning vil bety at verken busser eller tyngre utrykningskjøretøy som brannbiler kan benytte brua. Vi anbefaler i stedet at to kjørefelt stenges for å redusere trafikkbelastningen, sier Elisabeth Bechmann.

Noe må gjøres våren 2022

Vegdirektoratet har kommet med pålegg om at tiltak må gjennomføres våren 2022, dersom fylket skal unngå en nedskriving av brua, og dermed begrensninger i hvilke kjøretøy som kan bruke den.

– Siden 1993 har Kanalbrua vært godkjent for kjøretøy med inntil 10 tonns akseltrykk og 50 tonns totalvekt. Antall tunge kjøretøy som passerer anslås til å ligge rundt 2500 per døgn, opplyser Elisabeth Bechmann i meldingen.

Nye undersøkelser har vist at brua ikke lenger tåler denne tungtrafikken i fire kjørefelt.

Plan for ny bru

Viken fylkeskommune har satt i gang et forarbeid til reguleringsplan for ny Kanalbru. Målet er at selve planprosessen skal starte høsten 2022. Deretter kan det ta halvannet til to år til en ferdig plan foreligger.

Kommunestyret i Moss må til slutt vedta reguleringsplanen, før fylkeskommunen kan vedta bygging av ny bru. Prosjektet ligger inne i Vikens handlingsprogram for samferdsel i perioden 2022-2025.

Les også

Forsiden akkurat nå