Kamp mot vindmøller for Atlanterhavsvegen

  • Nyheter

Styringsgruppa for de nasjonale turistvegene har gjort det helt klart at et gedigent vindkraftanlegg på denne kyststrekningen ikke er forenelig med kravene som stilles til en veg som skal ha status som nasjonal turistveg. Blir det gitt konsesjon for vindkraftutbygging på Hustadvika, kan Atlanterhavsvegen dermed miste denne statusen..

Dialog

At Vegvesenet satte foten ned for den videre utviklingen av Atlanterhavsvegen har utvilsomt skjerpet motstanden mot vindmølleparken. Fra politisk hold har det derimot kommet kritikk mot måten Statens vegvesen har gått fram på. Samferdselsdepartementet mener at det var galt av Statens vegvesen å stanse arbeidene, så lenge vedtaket om Atlanterhavsvegens status er gjort av Stortignet.

Assisterende vegdirektør Kjell Bjørvig, som er leder for kvalitetsstyret for nasjonale turistveger, sier det slik i et intervju med Tidens Krav: -Kvalitetsstyret ser på 200 meter høye vindmøller i kombinasjon med en nasjonal turistveg i området som en umulighet. En av forutsetningene for nasjonale turistveger er at de skal fremheve veger i unik og vakker natur. Bjørvig er innstilt på en dialog med Samferdsesdepartementet om denne saken.

På is

Planen var at strekningen Bud-Kårvåg, der Atlanterhavsvegen inngår, skulle få turistveg-status fra 2006. På grunn av usikkerheten omkring vindkraftplanene, blir planlagte tiltak på vegstrekningen nå lagt på is. Det gjelder opprusting av rasteplasser, gangstier og parkeringsplasser. Det kan også bety usikkerhet for byggingen av fiskebruer ved Atlanterhavsvegen.

Reiselivet i området er sterkt bekymret, og konsekvensene for Atlanterhavsvegen vil trolig få konsekvenser for høringsrundene som nå pågår.

Vindkraftverket vil, dersom det blir realisert, bli verdens største. Flere ordførere har uttalt seg positivt til planene. Muligheten for inntekter fra eiendomsskatt lokker. Men det spørs om konsekvensene for en stor turistattraksjon som Atlanterhavsvegen og turistanleggene nå vil sette en bom for planene om vindmøller - i alle fall på Hustadvika. NVE skal avgjøre konsesjonsspørsmålet innen to år.

Billedtekst:

Forsiden akkurat nå