Daglig leder Stein Inge Eriksen i Karre Mortensen Oslo/Akershu AS og avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen undertegnet tirsdag 27. februar
Daglig leder Stein Inge Eriksen i Karre Mortensen Oslo/Akershu AS og avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen undertegnet tirsdag 27. februar (Foto: Statens vegvesen)

Kaare Mortensen sikret seg oppdrag på fv. 167 Røykenveien

Entreprenør Kaare Mortensen var tilbyderen med lavest pris på oppdraget, omfatter bygging av 1130 meter gang- og sykkelveg parallelt med fylkesveg 167 Røykenveien

Entreprenør Kaare Mortensen Oslo/Akershus ASvar tilbyderen med lavest pris, 62.072.465,00 ekskl. mva. Prosjektet har en forventet totalkostnad på 192 millioner 2018-kr. Totalkostnaden inkluderer blant annet en usikkerhet på  +/- 10 prosent, entreprenørkostnader, grunnerverv, byggherrekostnader. Det var til sammen syv entreprenører som hadde levert inn tilbud da fristen gikk ut 29. januar 2018.

På oppdrag fra Akershus fylkeskommune er Statens vegvesen byggherre for prosjektet. Akershus fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesveiene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesveiene på vegne av fylkeskommunen.

 tillegg inngår følgende i prosjektet:

  • avkjørselssanering
  • støyskjermingstiltak
  • mindre tilpassinger av dagens vei
  • tilrettelegging for kollektivtrafikk
  • Vann og avløpsarbeider for Asker kommune

Anleggsarbeidet starter våren 2018.

Forsiden akkurat nå