JR Anlegg leder i Hedmark

JR Anlegg vil ha 68 millioner kroner for den første anleggsjobben på prosjektet Ommangsvollen-Grundset i Hedmark. Det holder til en knapp ledelse.

De røde linjene viser vegene som inngår i OPS-prosjektet. Det som skal gjøres i denne omgangen, inngår ikke i disse linjene. Hele prosjektet er kostnadsberegnet til fem milliarder kroner.
De røde linjene viser vegene som inngår i OPS-prosjektet. Det som skal gjøres i denne omgangen, inngår ikke i disse linjene. Hele prosjektet er kostnadsberegnet til fem milliarder kroner. Bilde: Statens vegvesen
20. feb. 2017 - 11:38

JR Anlegg holder til i Oslo. Nærmeste konkurrent er Gjermundshaug Anlegg fra Alvdal, som vil ha 69,8 mill. for jobben. Hvis ikke begge disse har gjort grove regnefeil eller tatt uakseptable forbehold, kan ikke konkurrentene gjøre seg store forhåpninger om en kontrakt.

De øvrige anbyderne er:

Huser Entreprenør fra Gjerdrum         75,1 mill.
Isachsen Anlegg fra Nedre Eiker          78,5 mill.
John Galten fra Åmot                             81,3 mill.
Skanska                                                    84,5 mill.
NCC                                                           89,9 mill.

Arbeidet skal utføres på Ånestad i Løten kommune og på Grindalsmoen i Elverum.

På Ånestad skal det anlegges nye lokalveger med en samlet lengde på ca. 700 meter, og det skal legges gang/sykkelveg langs riksveg 25 over en strekning på 800 meter.

På Grindalsmoen skal fellesstrekningen mellom riksveg 25 og riksveg 3 utvides fra tre til fire felt over en strekning på 800 meter. Det skal også anlegges to rundkjøringer, 1 000 meter lokalveger, 1 300 meter gang/sykkelveger og to kulverter for gang/sykkelveger.

Stortinget har vedtatt at Ommangsvollen-Grundset skal bygges ut som et OPS-prosjekt. Årsaken til at arbeidet på Ånestad og Grindalsmoen er lyst ut utenom hovedjobben, er at strekningene som denne entreprisen omfatter ikke inngår i framtidig rv 3 eller rv 25. Det betyr at den som får OPS-kontrakten, ikke får ansvar for drift og vedlikehold av disse strekningene.

OPS-prosjektet omfatter 16,5 km fire-feltsveg og 9,5 km to-feltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Vegvesenet tar sikte på anleggstart neste år.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.