Trafikken i Jondalstunnelen er bedre enn forventet. Foto: Jarle Skoglund
Trafikken i Jondalstunnelen er bedre enn forventet. Foto: Jarle Skoglund

Jondalstunnelen mer brukt enn forventet

Stor trafikk gjør at Jondalstunnelen kan bli nedbetalt fem år før tiden. Verre er det for Hardangerbrua.

Jondalstunnelen er det samferdselsprosjektet der det meste har lykkes: Prisen ble lavere enn planlagt, byggingen gikk raskere enn forventet og antall brukere har vært høyere enn det som var lagt til grunn for bompengefinansieringen.

Tunnelen har vist seg å være så populær for trafikantene, at nedbetalingstiden kan være over allerede ti år etter åpningen. Det vil si fem år tidligere enn opprinnelig planlagt.

Tre år har gått siden Jondalstunnelen på fylkesveg107 mellom Mauranger og Jondal ble åpnet. Den 10,4 kilometer lange tunnelen gjorde reisetiden mellom Odda og Bergen 40 minutter kortere, noe som også har kommet trafikanter over E134 Haukeli til god nytte.

– Det er et veldig godt prosjekt og det er kanskje et betre prosjekt enn mange trudde på førehand. Jeg tror befolkningen har oppdaget hvilke muligheter denne tunnelen har gitt for regionen, sier styreleiar Svein Halleraker i Jondalstunnelen AS til NRK Hordaland.

 

Hardangerbrua verre stilt

For prestisjebrua over Hardangerfjorden har utviklingen gått i motsatt retning. Her sprakk både kostandsoverslaget og byggetiden, og fortsatt ligger trafikken godt bak en ÅDT på 2000 biler slik det ble slått fast i prognosen.

Einar Lutro  i Hardangerbrua AS sier til NRK at det vil ta mer enn 15 år å betale ned brua – men ser ikke bort fra at det kan gå opp mot 20 år.

 

 

ÅrJondalstunnelenFolgefonntunnelen
201236 168281 076
2013134 660345 752
2014155 277356 890
2015144 771 (per september 2015)319 641
Årsdøgntrafikk  
2013369947
2014425978

Kilde: NRK

Forsiden akkurat nå