Johs. J. Syltern som trakk det lengste strået og får kontrakten om å bygge rv. 3 og ny bru over Tunna i Tynset.
Johs. J. Syltern som trakk det lengste strået og får kontrakten om å bygge rv. 3 og ny bru over Tunna i Tynset. (Foto: Erik Rebne Larsstuen)

Johs. J. Syltern sikret seg stor brukontrakt i Tynset

-Johs. J. Syltern levere det beste tilbudet. Både når det gjelder kvalitet, gjennomføring og pris. Og når det skiller nesten 30 millioner i pris til nr. to er det klart at vi har en vinner, sier byggeleder Stig Johansen i Statens vegvesen.

Etter at Statens vegvesen i fjor måtte avlyse den første anbudskonkurransen om Tunna bru i fjor fordi  kvalifikasjonskravene virket unødvendig begrensende på deltakelsen i konkurransen, er man nå klar for byggestart på prosjektet i Tynset kommune.

Her er tilbyderne som var med i konkurransen:

Rangering

Leverandør

Tilbudssum

1

Johs. J. Syltern AS

Kr 183 555 400

2

Gjermundshaug Anlegg AS

Kr 211 860 263

3

Veidekke Entreprenør AS

Kr 251 368 866

 

Byggeleder Stig Johansen i Statens vegvesen. Foto: Erik Larsstuen, Statens vegvesen

Formålet med prosjektet er å erstatte dagens bru med en ny som tilfredsstiller dagens krav. Brua, som blir 110 meter lang, bygges ca. to km sør for dagens bru. Det skal bygges og utbedres til sammen 3 km. ny riksveg 3.

-Vi tar sikte på å signere kontrakt 9. juni før vi møtes til to dager med samhandling 16. og 17. juni. Deretter står entreprenøren fritt til å starte. Mest sannsynlig blir det anleggsstart rett etter fellesferien, sier Johansen.

Rv. 3 i anleggsperioden

Anlegget vil påvirke trafikken på rv. 3 ved at hastigheten på strekningen blir satt ned. I tillegg vil man merke økt anleggstrafikk på vegen. Sent i prosjektet skal ny veg kobles på dagens veg i sør og i nord. A

nlegget skal etter planen stå ferdig i løpet av 2023. Deretter skal gamlebrua rives og terrenget rundt ny veg ferdigstilles. Derfor vil det være anleggsvirksomhet i området også i 2024

 

Forsiden akkurat nå