NYHETER

Jevnt mellom Agro Anlegg og Mesta

Veitvetveien i Oslo skal oppgraderes over en ca. 700 meter lang strekning. 7 entreprenører har meldt sin interesse for jobben. Agro Anlegg fra Ås leder konkurransen.

17. apr. 2015 - 08:39

15,373 millioner kroner er det laveste anbudet på. Mesta ligger like bak med et anbud på 15,670 mill. Derfra er det et sprang til Mini Snø og Graveservice fra Oslo som vil ha 18,992 mill.

De øvrige anbyderne er Marthinsen & Duvholt fra Sandefjord (19,983 mill.), Østlandske Vei og Betong fra Oslo (20,148 mill.), Løvold fra Skedsmo (22,337 mill.) og PA Entreprenør fra Oslo (23,182 mill.).

Veitvetveien går mellom riksveg 4, Trondheimsveien og riksveg 163, Østre Aker vei. Det meste av denne strekningen berøres av ombyggingen.

Veien ble anlagt på 60-tallet og trenger å tilpasses tidens krav. En av hensiktene med ombyggingen er å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter.

- På deler av strekningen er kjørearealet og gangarealet utflytende. Her skal vegen og kryssene strammes opp og det skal bli klart definerte gangarealer, sier prosjektleder Ingunn Bårdseng Haug i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

- I dag er kjørebanen bredere en nødvendig, mens fortauene er smale. Nå blir fortauene utvidet på bekostning av kjørebanen. Det skal også etableres tre nye møteplasser med benker og beplantning, det blir nytt veglys, ny asfalt og ny kanstein, og det blir opphøyde gangfelt og fartsdumper. For tungtrafikken blir vegen stengt for gjennomkjøring, sier Bårdseng Haug.

Asplan Viak har stått for prosjekteringen. Kommunen tar sikte på anleggstart 18. mai og ferdigstillelse 1. desember.

Oppdraget inngår i Groruddalssatsingen. Det er et samarbeid mellom Oslo kommune og staten, som er etablert for å bedre miljøet i Groruddalen.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.