Fra brua og oppover, i ytterkant av denne svingen av elva Tista, skal det skje.
Fra brua og oppover, i ytterkant av denne svingen av elva Tista, skal det skje. (Illustrasjon: Viken fylkeskommune)

Jevnt løp på å spunte og sikre gate langs elva i Halden

Bare rundt 180.000 kroner skiller de to tilbudene på en kontrakt til over sju millioner.

Nærmere 200 meter av fylkesvei 220 må sikres mot elvebrudd i Halden, har Viken fylkeskommune funnet ut.

Da fristen var ute var det to entreprenører som hadde lagt inn tilbud:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Råde Graveservice 7.351.264
Leif Grimsrud 7.535.100

NB: Som vanlig skal tilbudene kontrollregnes og evalueres før noe er avgjort.

Oppdraget ser blant annet slik ut: Det skal rammes ny stålspunt i bakkant av eksisterende støttemur for å hindre mer erosjon fra elva. Spunten er planlagt etablert med fremtidige bakenforliggende løsmassestag. De stagene monteres senere, og det blir i en eventuell rehabilitering av støttemuren. Løsmassestagene inngår derfor ikke i denne entreprisen.

Noen cirkamengder i entreprisen:

  • Graving, masseflytting og tilbakefylling: 1200 m³
  • Ramming av spunt: 1800 m²
  • Asfaltert vei: 780 m²
  • Kantstein i betong: 180 m
  • Rekkverk av stål: 180 m

Oppdraget skal være ferdig 1. juni 2021.

Les også

Forsiden akkurat nå