Fugleperspektiv av brua fra øst (Bilde: Ill: Statens vegvesen)
Mjønesaunet (Bilde: Ill: Statens vegvesen)
Mjoneshatten mot Mjønesaunet (Bilde: Ill: Statens vegvesen)
Oversikt fra sor mot Mjønes (Bilde: Ill: Statens vegvesen)
Oversikt Astfjorden fra Innerhaugen mot Mjønes (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Jevne priser ved anbudsåpning på Åstfjordkryssinga

Arbeidsfelleskapet  Metrostav NUF /Bertelsen&Garpestad ligger lavest med et tilbud på 812 millioner kroner på det største delprosjektet på Laksevegen.

Seks entreprenører hadde levert tilbud ved anbudsåpningen i dag på  ny vegforbindelse over Åstfjorden, det største delprosjektet i utbedringen av fv. 714. Fire av dem er utenlandske.

De seks er:

  • Metrostav NUF / Bertelsen&Garpestad - 812 908 939 kroner
  • TOTO S.p.A Costruzioni Generali - 817 037 438 kroner
  • Condotte d’Acqua S.p.A - 834 563 942 kroner
  • PNC Norge AS - 834 651 736 kroner
  • Skanska Norge AS - 855 149 151 kroner

Kontrakten omfatter bygging av Slørdalstunnelen (ca. 2650 meter), Åstfjordbrua (ca. 735 meter) og Mjønestunnelen (ca. 770 meter), samt veger i dagsoner på ca. 1500 meter. Totalt skal det bygges ca. 5,6 kilometer ny veg, noe som gir ei innsparing på ca. 6 kilometer sammenliknet med eksisterende veg.

Åstfjordkryssinga skal i henhold til Statens vegvesens planer stå ferdig i 2020.

Forsiden akkurat nå