Deler av fylkesveg 6318 mot Harbak i Åfjord kommune skal oppgraderes.
Deler av fylkesveg 6318 mot Harbak i Åfjord kommune skal oppgraderes. (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

fylkesveg 6318

Jevne priser på oppgraderingen av Harbakkveien i Åfjord

BMO Entreprenør ligger best an av tre tilbud som Trøndelag fylke har fått opp på oppgraderingen av fylkesveg 6318 i Åfjord.

Det er en delstrekning av fylkesveg 6318 mot Harbak i Åfjord kommune nå skal oppgraderes. Ved anbudsåpning hadde tre entreprenøærer levert inn tilbud:

Entreprenør Tilbud   

BMO Entreprenør A/S

15.171.089
Frent A/S 15.317.077
Johs J Syltern A/S 16.487.918

Det har de senere år blitt utført mye arbeid med fjellsikring på denne strekningen mot Harbak, og nå er det selve vegbanen som står for tur, opplyser >Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding.

Veien skal får større bredde slik at et sikkert rekkverk kan monteres mot sjøen. I tillegg legges ny drenering og stikkrenner på strekningen. Ved breddeutvidelse av vegen benyttes ferdigstøpte elementer og støpes nye støttemurer.  

For å kunne gjøre dette arbeidet må vegen stenges i perioder. 

Oppstart av arbeidene er ventet i løpet av november 2023. 

 

Les også

Forsiden akkurat nå