Fylkesveg 98 mellom Suolojávri og Giilaš bærer sterk preg av behov for oppgradering. Veidekke leder kampen om den jobben. (Foto: Google)
Fylkesveg 98 mellom Suolojávri og Giilaš bærer sterk preg av behov for oppgradering. Veidekke leder kampen om den jobben. (Foto: Google)

Jevn kamp på Ifjordfjellet

Fire entreprenører vil oppgradere 4,9 km av fylkesveg 98 i Finnmark. Mellom de tre laveste anbudene er det jevnt. Laveste ligger Veidekke, som vil ha 60,5 millioner kroner for jobben. 

På andreplass ligger Bertelsen & Garpestad fra Egersund med 61,8 mill. Nr. tre en Mesta med 63,9 mill. Den siste anbyderen er sjanseløs hvis den ikke har begått svært grove regnefeil. Det er Skagsnebb fra Oslo, som har gitt en anbud på 90,6 mill.

Anbudsfristen var opprinnelig satt til 26. juni, men ble utsatt til 18. juli.

Strekningen ligger på Ifjordfjellet i Tana kommune og går mellom Suolojávri og Giilaš. Det er den siste parsellen på snaufjellet mellom Laksefjorden og Tanafjorden.

Terrenget er forholdsvis flatt, men det skal likevel sprenges 102 000 kbm og graves ut 108 000 kbm i veglinjen. For øvrig skal det bygges to korte bruer og det skal monteres 3 163 meter rekkverk og 312 meter snøskjermer. Vegbredden blir 6,5 meter på rette strekninger. I kurvene blir den opptil 7,1 meter.

Jobben må fullføres høsten 2015. Det er behov for utbedring av fylkesveg 98  i Tana kommune øst for Giilaš, men det er foreløpig usikkert når det vil bli bevilget penger til det.

 

 

Forsiden akkurat nå