Bildet viser en del av den østligste av de tre parsellene som skal utbedres. Her er fylkesveg 710 smal, bratt og svingete. Utbedringen vil bli utført av et trøndersk firma.
Bildet viser en del av den østligste av de tre parsellene som skal utbedres. Her er fylkesveg 710 smal, bratt og svingete. Utbedringen vil bli utført av et trøndersk firma. (Bilde: Statens vegvesen)

Jevn kamp om stor jobb i Bjugn

Mindre enn tre prosent skiller de fire laveste anbudene på et stor jobb i Bjugn kommune i Sør-Trøndelag. Alle fire er gitt av trøderske firmaer. Lavest ligger Tore Løkke fra Åfjord med 99,965 millioner kroner.

Til tross for størrelsen på jobben er ingen av de store entreprenørene med  i konkurransen.
De øvrige deltakerne er:

Tverås Maskin & Transport fra Stjørdal      101,5 mill.
Røstad entreprenør fra Verdal                     102 mill.
Johs. J. Syltern fra Åfjord                               102,8 mill.
M3 Anlegg fra Bodø                                       111,1 mill.
Contexo fra Oslo                                            124,8 mill.  
Aurstad fra Ørsta                                           160,3 mill.

Byggeleder Ørjan Edvardsen i Region midt er fornøyd med resultatet. - Den jevne konkurransen tyder på at prisene er riktige, sier han.

Jobben består i å utbedre tre parseller av fylkesveg 710. De ligger mellom Brekstad og Krinsvatnet og har en samlet lengde på 4,5 km. Felles for alle tre er dårlig kurvatur. En av dem har så smal kjørebane at det ikke er markert midtlinje.

Nå skal alle tre få skikkelig geometri både i horisontal- og vertikalplanet og en asfaltert bredde på 7,5 meter.

Høsten neste år må jobben være fullført, bortsett fra at slitelaget ikke legges før våren 2019.
Oppdraget omfatter også anlegg av to km gang/sykkelveg og en rundkjøring.

De tre parsellene inngår i prosjektet fv 710 Brekstad-Krinsvatnet, som er et av 18 delprosjekter i vegpakken Fosenvegene.

Forsiden akkurat nå