NYHETER

Islendinger lavest på Toten

5 firmaer har meldt interesse for å prosjektere 7 km av fylkesveg 33 langs vestsiden av Mjøsa. Det laveste anbudet har Almenna Verkfrædistofan fra Island gitt. Det er på 8,433 millioner kroner.

Denne vegen trenger en betydelig oppgradering. Det islandske firmaet  Almenna Verkfrædistofan kan få prosjekteringsjobben. (Foto: Google)
Denne vegen trenger en betydelig oppgradering. Det islandske firmaet  Almenna Verkfrædistofan kan få prosjekteringsjobben. (Foto: Google)
3. des. 2012 - 08:30

Nærmest islendingene ligger Rambøll med 8,98 mill. Det svenske firmaet EQC Group er nr. tre med 9,62 mill.

De to siste anbyderne er Multiconsult (12,84 mill.) og Reinertsen (14,36 mill.).

- Dette må vi være fornøyd med. Det pleier ikke å være så mange anbydere på slike jobber, sier prosjekteringsleder Jon Kvisberg i Vegvesenet.

Strekningen som skal prosjekteres går mellom Langsletta og Totenvika i Østre Toten kommune. Nåværende veg har en standard som overhodet ikke tilfredsstiller tidens krav. Til tross for en ÅDT på over 1 500 på deler av strekningen, er vegen for smal til at det kan markeres midtlinje.

Den nye vegen får vesentlig bredere kjørebane dagens veg. Dessuten får den parallell gang/sykkelveg. I hovedtrekk vil den følge nåværende trasé, men noen svinger vil bli kuttet.

Vegvesenet tar sikte på anleggstart våren 2014. Den aktuelle strekningen ligger i forlengelsen av strekningen Jonsrud-Langsletta på fylkesveg 33, som utbedres av Implenia. De totale omkostningene for utbedring av de to strekningene er beregnet til 425 millioner kroner.

 

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.