Biler er det mye av på Trondheimsveien. Det er også mye randbebyggelse, men tilbudet til myke trafikanter er bedrøvelig. Det skal Isachsen Entreprenør ordne opp i. (Foto: Anders Haakonsen)
Biler er det mye av på Trondheimsveien. Det er også mye randbebyggelse, men tilbudet til myke trafikanter er bedrøvelig. Det skal Isachsen Entreprenør ordne opp i. (Foto: Anders Haakonsen) (Bilde: Anders Haakonsen)

Isachsen vant på målstreken

11 643 kroner og 50 øre skilte de to laveste anbudene på ny gang/sykkelveg langs Trondheimsveien i Akershus. Det tilsvarte mindre enn 0,2 promille. Vinner av den jevne konkurransen ble Isachsen Entreprenør.

Kontraktsummen blir 65 707 433 kroner. Det var BL Entreprenør fra Trondheim som tapte kampen med minst mulig margin.

Strekningen som skal få gang/sykkelveg går langs Trondheimsveien gjennom kommunene Skedsmo og Sørum. Denne vegen var en gang hovedvegen mellom Oslo og Trondheim. Nå er den degradert til fylkesveg. I Skedsmo har den nummer 383, i Sørum nr. 260.

Ytterpunktene for strekningen er Kjellholen like ved Hvamkrysset og Fjellbo vest for tettstedet Frogner. Mellom dem er det 6,6 km. Her er det til sammen 2,6 km gang/sykkelveg i dag. De fire kilometrene som mangler før det blir et sammenhengende tilbud til fotgjengere og syklister, er fordelt på like mange strekninger.

Entreprisen omfatter også ombygging av et ulykkesbelastet kryss mellom fylkesvegene 382 og 384. Her skal det bli rundkjøring. Det skal også legges ned nye kommunale VA-ledninger langs gang/sykkelvegen i Skedsmo kommune, og veglysanlegget på hele strekningen Kjellerholen-Fjellbo skal fornyes der det er behov for det.

Prosjektet har en kostnadsramme på 140 millioner kroner, hvorav 8,6 mill. går til VA-ledninger.

Prosjekteringen er utført av det islandske firmaet Efla. Isachsen Entreprenør må gjøre seg ferdig innen 1. september 2017.

 

Forsiden akkurat nå