Slik ser det ut på riksveg 33 etter at Åge Haverstad avsluttet arbeidet i sommer. Isachsen Entreprenør ligger godt an til å overta jobben. (Foto: Jarle Skoglund)
Slik ser det ut på riksveg 33 etter at Åge Haverstad avsluttet arbeidet i sommer. Isachsen Entreprenør ligger godt an til å overta jobben. (Foto: Jarle Skoglund) (Bilde: )

Isachsen leder på Toten

Isachsen Entreprenør fra Nedre Eiker har gitt et anbud på 127,4 millioner kroner for å fullføre en jobb på Toten. Huser Entreprenør fra Gjerdrum holder andreplassen med et anbud på 130,6 mill.

Vegvesenet fikk også anbud fra Brødrene Gudbransen fra Østre Toten (134,6 mill.), Park & Anlegg fra Sarpsborg (143,8 mill.), Romerike Maskin fra Nes (139,1 mill.) og Anlegg Øst Entreprenør fra Lillehammer (168,1 mill.).

Oppdraget omfatter oppgradering av på fylkesveg 33 mellom Langsletta og Totenvika kirke i Østre Toten kommune. Arbeidet ble påbegynt av Åge Haverstad. Første utlysning fant sted i 10. juli i fjor. Senere oppsto det uenighet mellom byggherre og entreprenør, og 2. juli i år ble kontrakten hevet.

Strekningen som skal utbedres er 7,2 km lang. Det opprinnelige oppdraget omfattet etablering av gang/sykkeveg, veglys og kommunalt VA-anlegg på 5,5 km av strekningen.

VA-anlegget er nå redusert til 2,8 km. Det skyldes at det haster med å få en del av anlegget ferdig. Det ble derfor lyst ut som en egen entreprise i regi av Vegvesenet. Kontrakten til en verdi av 11,84 millioner kroner gikk til Brødrene Gudbrandsen.

Det er også vesentlig mindre sprengingsarbeid i det oppdraget som er utlyst nå. Det opprinnelige oppdraget omfatter sprenging av 20 000 kbm. All sprenging i dagen er nå fullført. Det som gjenstår er under bakken.

Gravearbeidet er redusert fra 240 000 til 200 000 kbm.

Fristen for ferdigstillelse ble opprinnelig satt til oktober 2016. Ny frist er satt til juni 2017, men ca. tre kilometer i vestre ende av strekningen må være ferdig i juli neste år.

Utbedringen av fylkesveg 33 er prosjektert av Rambøll.

Forsiden akkurat nå