Fylkesvei 287 ved Tingstad bru. Omtrent herfra og et stykke vestover skal veien utbedres.
Fylkesvei 287 ved Tingstad bru. Omtrent herfra og et stykke vestover skal veien utbedres. (Foto: Google Maps)

Isachsen Anlegg skal utbedre fylkesvei 287 for 60 mill

Sju entreprenører ga pris på oppdraget - en ble avvist.

I september lyste Viken fylke ut kontrakten Fv. 287 Tingstad Bru - Tukudalen, vegutbedring, et oppdrag som består av masseutskifting, grøfteutbedring samt sprengningsarbeider på rundt 5,24 kilometer vei.

Anleggsområdet er delt i to, og ligger både i Modum og Sigdal kommuner.

Det var totalt sju tilbydere, men en ble avvist på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav.

Fylket har besluttet å tildele avtalen til Isachsen Anlegg, som hadde laveste tilbudssum.

Og her er pristilbudene:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks .mva.
Isachsen Anlegg 59.972.390
Gjermundshaug Anlegg 61.563.914
Consto Anlegg Øst 62.100.571
Morgedal Entreprenør 66.625.350
Holthe Anlegg 67.530.574
Arne Olav Lund 69.265.782

NB: Tilbudene er kontrollregnet.

Firmaet Kaare Mortensen Buskerud ga også tilbud, det var på 57.156.282 kroner, men ble avvist fordi firmaet ikke oppfylte kvalifikasjonskravene.

Fristen for å bli ferdig er satt til 30. juni 2023. Bindlaget skal være ferdig lagt på plass innen 30. september 2022.

Les også

Forsiden akkurat nå