Statens vegvesen inviterer potensielle leverandører til dialogkonferanse om E18 Ramstadsletta-Nesbru 20. januar 2022.
Statens vegvesen inviterer potensielle leverandører til dialogkonferanse om E18 Ramstadsletta-Nesbru 20. januar 2022. (Foto: Bent Ramsfjell, Norconsult)

Inviterer til dialogmøte om Ramstadsletta-Nesbru

Utforming av plan og leveranse samt fleksibilitet i løsninger står på agendaen når Statens vegvesen inviterer til dialog om E18 Ramstadsletta-Nesbru.

Statens vegvesen og rådgiver Norconsult nærmer seg nå avslutningen av forprosjektfasen av  reguleringsplanarbeidet for E18 Ramstadsletta-Nesbru, etappe 2 av Vestkorridoren. På nyåret starter arbeidet med teknisk plan og reguleringsplan. Etter planen skal reguleringsplanen vedtas av Bærum kommune i 2024, og byggefasen forventes å starte i 2026.

Nå inviterer prosjektet til en dialogkonferanse om prosjektet, skriver Vegvesenet i en melding.

Ønsker innspill på optimal gjennomføring

I prosjektet E18 Ramstadsletta-Nesbru er det lagt stor vekt på å balansere økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Statens vegvesen ønsker å få innspill fra leverandører på hvordan planen og leveransen kan utformes samtidig som man sikrer fleksibilitet til å optimalisere løsninger i senere faser. Aktuelle problemstillinger kan være reguleringsplan (inkl. bestemmelser), digitalisering, anleggsteknisk tilrettelegging, kontraktsformer og -størrelser, kostnader, klimagassutslipp og tekniske løsninger.

Statens vegvesen inviterer derfor potensielle leverandører i en totalentreprise til en dialogkonferanse om prosjektet.

  • Tid: torsdag 20.januar 2022 kl. 09-15.
  • Sted: Thon Hotel Oslofjord 
  • Språk: Dialogkonferansen og alle presentasjoner blir gjennomført på norsk
  • Antall deltakere: Det er satt en deltakerbegrensning på 100 personer.
  • Frist for påmelding: 10. januar 2022
Les også

 

 

Forsiden akkurat nå