I tillegg til ny kapasitet vil investeringen konvertere dagens produksjonslinjer som bruker fossilt brensel for å gå på elektrisitet.
I tillegg til ny kapasitet vil investeringen konvertere dagens produksjonslinjer som bruker fossilt brensel for å gå på elektrisitet. (Foto: Glasopor)

Glasopor AS

Investerer nærmere 100 millioner og dobler skumglassproduksjonen på fabrikken i Onsøy

Foamit Group planlegger å investere 8–10 millioner euro i lavutslippsproduksjon av skumglass ved fabrikken til Glasopor AS i Onsøy.

Investeringen i fabrikken til Glasopor AS, det norske datterselskapet til Foamit Group, inkluderer to nye, effektive og miljøvennlige produksjonslinjer basert på elektrisk drift,
samt modernisering av eksisterende produksjonslinjer til å bruke elektrisitet.

Les også

Går over til elektrisk drift

Skumglass er et sirkulærøkonomisk produkt og lett byggemateriale basert på gjenvunnet glass fra norske husholdninger. Foto: Glasopor

Den endelige investeringsbeslutningen tas etter at investeringsplanen er ferdig i første halvdel av 2023.

Med den planlagte investeringen vil Foamit Groups produksjonskapasitet for skumglass øke med cirka 20 prosent. Produksjonskapasiteten til fabrikken som ligger i Onsøy skal dobles og fabrikkens produksjon vil være nære på utslippsfri i fremtiden.

I tillegg til ny kapasitet vil investeringen konvertere dagens produksjonslinjer som bruker fossilt brensel for å gå på elektrisitet. Onsøy-fabrikken bruker fornybar elektrisitet i sin virksomhet.

Blandt de største i verden på skumglass

– Den planlagte investeringen styrker Foamit Groups posisjon som den viktigste produsenten av skumglass i Norden og globalt en av de største aktørene på feltet. Som et resultat vil vår produksjonskapasitet øke betraktelig og vi vil være bedre i stand til å svare på veksten i etterspørselen etter skumglass i alle våre markeder. Vi ser frem til å kunne tilby infrastruktur og eiendomsbygging skumglass, som produseres med
fornybar energi, sier Kalle Härkönen, administrerende direktør i Foamit Group.

Skumglass produsert av Foamit Group er et sirkulærøkonomisk produkt og lett byggemateriale som er laget av sidestrømmen av glassgjenvinning.

Foamit Group har virksomhet i Finland, Sverige, Danmark og Norge,hvor selskapet har to  skumglassfabrikker, den ene nær Fredrikstad i Onsoy og den andre i Skjåk.

Les også

Forsiden akkurat nå