Inntil fire entreprenører kan få rammeavtale på opptil 200 mill
(Foto: Statens vegvesen)

Inntil fire entreprenører kan få rammeavtale på opptil 200 mill

I år er kontrakten på rundt 40 millioner kroner.

Vegvesenet kaller denne kontrakten for Rammeavtale for mindre vedlikeholdsoppdrag i Oslo og Viken 2022-2023. Det er opsjon på ytterligere to år.

Anskaffelsen gjelder riks- og europaveier i Oslo og Viken i området som kalles Vedlikehold Øst 2. Det ser slik ut:

Kartet viser området som avtalen gjelder for. Illustrasjon: Statens vegvesen
  • I Buskerud til og med Hønefoss.
  • I Akershus fram til Gjelleråsen, Gjerdrum og til grensen for Innlandet mot øst.
  • I Østfold fram til grensen til Sverige

Statens vegvesen har til hensikt å inngå en rammeavtale med inntil fire entreprenører. Beløpsgrense pr. oppdrag settes til maksimum 15 millioner kroner. Omfanget for 2022 er anslått til 40 millioner kroner, fordelt på fem-seks oppdrag. Videre omfang er avhengig av bevilgninger. Den maksimale omsetningen for rammeavtalen er 200 millioner kroner over fire år.

Grunnlag for oppdragene kan være en kombinasjon av tegning og modellbaserte løsninger.

Oppdragene deles inn i tiltak over og under fem millioner kroner. Avrop for tiltak over fem millioner vil skje gjennom minikonkurranser. Tiltak under fem millioner vil tildeles direkte på rundgang.

Noen eksempler på oppdrag som kan dekkes av rammeavtalen:

  • Vedlikehold, reparasjon, utbedring eller totall utskifting av stikkrenner, kummer og støttemurer
  • Sikring og beskyttelse av avvannings- og dreneringssystem, vanngjennomløp og sideområder
  • Fjellsikring
  • Veiforsterkning (for eksempel armering av asfaltdekker)
  • Siktutbedring og vegetasjonsrydding
  • Utskifting og/eller oppsetting av nye veiskilt

Tildeling av rammeavtalen skjer til de fire tilbyderne som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet. Pris vektes med 70 prosent, og kvalitet vektes med 30 prosent.

Frist for å gi tilbud er 28. mars.

Les også

Forsiden akkurat nå