Foamrox brannsperre i tunnel
Foamrox brannsperre i tunnel

Innovasjon Norge bidrar til utvikling av nye tunnelhvelv

Foamrox får over åtte millioner kroner fra Innovasjon Norge til å utvikle et produkt som kan erstatte PE-skum og betong i tunnelhvelvingen.

– Komiteen i Innovasjon Norge stilte seg enstemmig bak vår søknad om støtte.
Det er utrolig bra at vi nå kan ta enda et steg mot realiseringen av våre
hovedmål. Vi skal fortsette å ha et høyt tempo og jobbe videre med løsninger
som både byggherrer og entreprenører kan ha stor nytte av, sier Glenn Jakobsen, daglig leder for Foamrox.

Les også

Et produkt med nye dimensjoner

Sveinung Hovstad, direktør for Innovasjon Norges avdeling i Agder, mener
tunnelproduktet til Foamrox kan ha en rekke fordeler sammenliknet med
dagens løsning med betong og PE-skum. 

– Det vil ha flere nye dimensjoner, blant annet innen miljø, logistikk og
HMS. Det er gode grunner for at dette kan bli et produkt på internasjonalt nivå,
mener Hovstad.

– Ved alle miljøprosjekter over fire millioner kroner støtter vi oss på et
rådgivende panel og faglige råd. I dette tilfellet var anbefalingene unisont
positive. Samfunnet er interessert i å utfordre dagens løsning med tunnelinnmat i
betong, sier Hovstad.

Les også


Prosjekt med kostnadsramme på 18 millioner

– Hvor stort potensial kan et slikt produkt ha i fremtiden?

– Det er bare å begynne å telle antall tunneler. Produktet må først gjennom
mange tester og blant annet testes i en fullskala tunnel. Det vil nok bli en lengre
prosess, sier Sveinung Hovstad. 
 
Prosjektet vil ha en kostnadsramme på 18,3 millioner kroner. Norconsult,
Sintef, Niras Norge, PPM Robotics skal bistå med kompetanse. 

Foamrox  økte omsetningen fra 600.000 i 2018 til seks millioner kroner i 2019. Ifølge selskapet er målet i år å selge produkter for 15 millioner.

Den arendalsbaserte bedriften som nå flytter til Froland med planer om å
etablere fabrikk, fikk et gjennombrudd i tunnelmarkedet i 2019. Bedriften
leverte da produkter til 9 forskjellige veiprosjekter, blant annet i tunnel på nye
E 18 mellom Arendal og Tvedestrand.

 

Les også

Forsiden akkurat nå