(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto) (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

To rammeavtaler for småjobber

Innlandet lyser ut små veioppdrag for inntil 45 mill i gamle Oppland fylke

Fylket ser etter entreprenører som kan ordne opp i litt av hvert.

Her er det snakk om to rammeavtaler med rundt 14 måneders varighet, fra cirka 1. september i år og fram til 1. november 2021. I tillegg er det opsjon på ytterligere 12 måneder.

De to samlekontraktene heter henholdsvis Oppland Vest og Oppland Sør, og fylket akter å inngå avtale med en entreprenør i hver av dem.

Begge kontraktene kan dreie seg om følgende typer oppdrag, det være seg nyanlegg eller opprustningsoppgaver: Fortau, bussholdeplasser, gang- og sykkelveier, kollektivfelt, rundkjøringer, støyskjermer, støttemurer i granitt og betongkonstruksjoner, bergsikring, kant- og veiforsterkning, rekkverk og oppsetting av skilt.

Les også

Samlekontrakt 2020-2021 Oppland Vest

Denne rammeavtalen gjelder først og fremst kommunene Gjøvik, Søndre Land, Nordre Land, Etnedal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre.

Forventet kostnadsramme er inntil 20 millioner kroner.

Et par eksempler på jobber som planlegges: Vedlikeholdstiltak på 19,2 kilometer av fylkesvei 2436 og 11,9 kilometer av fylkesvei 2432, samt en del mindre tiltak som blant annet en rasteplass og en kjettingplass.

Les også

Samlekontrakt 2020-2021 Oppland Sør

Denne avtalen gjelder primært kommunene Gran, Søndre Land, Nordre Land, Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik.

Her ser fylkeskommune for seg en kostnadsramme på inntil 25 millioner kroner.

Og disse prosjektene er planlagt med start i 2020-2021:

  • 700 meter gang- og sykkelvei langs fylkesvei 2332 Vennolumsvegen-Trintom skole i Gran kommune
  • Vedlikehold av 18,7 kilometer av fylkesvei 244
  • Pluss tre mindre oppdrag på fylkesvei 33 og noen andre små prosjekter

Digital tilbudskonferanse holdes på Teams den 24. juni.

Og frist for å gi tilbud er 19. august.

Les også

Forsiden akkurat nå