Innlandet kommer med tre driftskontrakter og fire asfaltkontrakter
(Illustrasjonsfoto: Svein Grønvold / NN / Samfoto)

Innlandet kommer med tre driftskontrakter og fire asfaltkontrakter

Sju fylkesveikontrakter skal ut i markedet de neste ukene. 

Innlandet fylkeskommune vil snart lyse ut tre driftskontrakter, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

Driftskontraktene gjelder disse områdene:

Søndre Hedmarken-kontrakten omfatter 444 kilometer fylkesvei og vel 22 kilometer gang- og sykkelvei. Den dreier seg om fylkesveiene i Stange, Løten og deler av Hamar fra 1. september 2021 til og med 31. august 2026, med opsjon for fylkeskommunen på ytterligere ett år.

Valdres-kontrakten omfatter vel 612 kilometer fylkesvei og vel 16 kilometer gang- og sykkelvei i hele Valdres og deler av Nordre Land, Gausdal og Øyer. Kontrakten gjelder fra høsten 2021 til høsten 2027, altså i seks år. Det er opsjon på ett år til.

Solør-kontrakten handler om 635 kilometer fylkesvei og vel 18 kilometer gang- og sykkelvei i Åsnes, Grue og deler av Våler og Kongsvinger kommuner. Også denne gjelder i seks seks år, og har opsjon på ett år til.

Les også

Fire asfaltkontrakter

Innlandet skal snart også lyse ut fire kontrakter for asfaltering i fylket. Kontraktene er fordelt på disse områdene:

  • Sørøstlige deler av Innlandet, kommunene i Sør-Østerdal, Solør, Glåmdalen, Sør-Odal og Nord-Odal.
  • Samtlige fire kommuner på Hedemarken, samt Lillehammer, Øyer og Gausdal.
  • Nordre del av fylket, altså Gudbrandsdalen nord for Ringebu og Østerdalen nordover fra Stor-Elvdal.
  • Hadeland, Valdres og Toten.

Samtlige fire asfaltkontrakter gjelder for sommersesongen 2021.

I en av asfaltkonkurransene vil miljø være et av tildelingskriteriene i tillegg til pris, mens det i en av de andre kontraktene vil bli stilt krav om klimaregnskap, skriver fylket i meldingen.

Les også

Forsiden akkurat nå