Injekssjonsrigg under arbeid i Lyshorntunnelen (Bilde: Geir Brekke, Statens vegvesen)
Her blir sekken med sement (t.h.) tømt om bord i injeksjonssriggen. (Bilde: Geir Brekke, Statens vegvesen)
En blanding av sement og vann går gjennom tynne, hvite slanger inn i fjellet i tunnelprofilet. (Bilde: Geir Brekke, Statens vegvesen)

Injiserer store mengder betong for å tette lekkasjer

Fem injeksjons-rigger har så langt sprøytet 1700 tonn sement inn i fjellet under tunneldrivingen på E39 Svegatjørn-Rådal.

Det er i hovedsak i den sørlige delen av motorvegprosjektet mellom Os og Bergen at injiseringen har skjedd så langt. Her har entreprenøren ekstra strenge krav til innlekking av vann. Dette gjelder under driving av Lyshorntunnelen og Skogafjellstunnelen.

Imidlertid har det ikke vært tiltak mot vannlekkasjer på tunneldrivingen fra rv. 580 Flyplassvegen mot Sørås og Nordås i Bergen.

Her har det likevel blitt brukt injeksjon for å stabilisere berggrunnen ved tunneldriving gjennom en svakhetssone i Folldalen.

Injeksjon skal hindre innlekking av grunnvann og skade i naturen. For omkring 20 år siden skjedde det store innlekkasjer fra drivingen av tunnelen på Gardemobanen. Jernbanetunnelen passerte under Puttjern, som ble synlig nedtappet som følge av lekkasjen i tunnelen.

Forsiden akkurat nå