Illustrasjonsfoto fra fylkesvei 291 i Snillfjord i Sør-Trøndelag som i 2017 ble ødelagt flere steder på grunn av flomvann.
Illustrasjonsfoto fra fylkesvei 291 i Snillfjord i Sør-Trøndelag som i 2017 ble ødelagt flere steder på grunn av flomvann. (Foto: Marita Byberg Johansen / NTB scanpix)

Vedlikeholdsetterslep

Ingeniør-rapport slår alarm om tilstanden på norske veier

Rådgivende Ingeniørers Forening anslår at det vil koste 900 milliarder å heve standarden til god.

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) tar i en fersk rapport for seg tilstanden på kommunale og fylkeskommunale bygninger, veier og vann og avløp, skriver VG.

Spesielt fylkesveiene får tommelen ned fra ingeniørene, som anslår at det vil koste 600 milliarder å heve standarden på veiene til god. RIF beregner at det vil koste 300 milliarder å heve standarden på de kommunale veiene.

– Det brukes fem ganger så mye ressurser per kilometer på riksveiene som på fylkesveiene, noe som er naturlig fordi det er mer trafikk på riksveien. Men innsatsen er likevel altfor liten, slik at forfallet bare vil øke, sier administrerende direktør Liv Kari Hansteen i RIF til VG.

Samferdselsdepartementet skriver i epost til VG at de ikke har mottatt rapporten og at det derfor er vanskelig å kommentere innholdet.

– Departementet er likevel kjent med at standarden på fylkesveinettet mange steder er dårlig. Det bevilges derfor midler over statsbudsjettet til fylkesveier, for eksempel til skredsikring, utbedring for tømmertransport og til rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, skriver departementet.

(©NTB)

Forsiden akkurat nå