Ringebu kommune fikk ikke inn anbud på bygging av denne brua. Avgjørelse om hva man skal gjøre i denne situasjonen blir trolig tatt i nær framtid. (Ill.: Rambøll)
Ringebu kommune fikk ikke inn anbud på bygging av denne brua. Avgjørelse om hva man skal gjøre i denne situasjonen blir trolig tatt i nær framtid. (Ill.: Rambøll)

Ingen vil bygge trebru på Ringebu

Ringebu kommune vil ha bygd en 31 meter lang gangbru i tre over elva Våla i kommunesentret. Men entreprenørene vil ikke bygge den.

Anbudsåpningen ville funnet sted fredag - hvis det hadde vært noen anbud å åpne. Prosjektleder John Ole Sørsveen håper på en rask avgjørelse om bruas videre skjebne. 15. september er siste frist for graving i elva. Etter den datoen skal ørreten få gyte uforstyrret. Brua får bare ett spenn, men det skal graves i elva for landkarene på begge sider.

Gangbanen blir 4,1 meter bred. Den skal bæres av en overliggende bue av limtre.

Den nye brua vil krysse Våla mellom E6 og fylkesveg 387. Bruene som fører disse vegene over Våla, har fortau, men på brua som inngår i fylkesveg 387, er fortauet så smalt at det er et dårlig tilbud til fotgjengerne.

Rambøll har prosjektert gangbrua, som skulle vært gangbar før året er omme hvis alt hadde gått som planlagt. Til tross for anbudene som uteble har Sørsveen håp om at denne framdriftsplanen skal holde.

 

 

Forsiden akkurat nå