Trikkens infrastruktur på Majorstuen skal oppgraderes.
Trikkens infrastruktur på Majorstuen skal oppgraderes. (Foto: Sporveien)

Infrastruktur på Majorstuen skal oppgraderes - oppdraget lyses ut i slutten av august

Dette er siste etappe av vedlikeholdsarbeidet på trikkeskinnene i Bogstadveien som ble utført i 2013.

Det er Sporveien som melder om dette i en pressemelding. 

Prosjektet, som vil vare i et drøyt år, innebærer å etablere to trikkespor i Bogstadveien der veien møter Kirkeveien, samt nye holdeplasser i Bogstadveien ved Kirkeveien. Denne delen av Bogstadveien får også en vegg-til-vegg oppgradering med nye fortau. Det indre trikkesporet i Kirkeveien og Valkyriegata tas ut av drift og fjernes. I tillegg skal Vann- og avløpsetaten bytte ut over hundre år gamle vannledninger. Samkjøringen av arbeider fra ulike virksomheter er i tråd med Samlet Plan for å minimere antall byggeperioder, heter det i meldingen. 

I fjor sommer ble det utført rutinemessig prøvegraving for å kartlegge grunnforholdene, og da stoppet forprosjekteringen midlertidig opp.

LES OGSÅ: Det skal gjøres en omfattende jobb i Bispegata i Oslo sentrum - oppdraget lyses ut i september

Utfordringene er at det er et område med mange umerkede konstruksjoner i grunnen. Vi oppdaget raskt av det var store avvik mellom kart og terreng. Dette har vi tatt høyde for at kan skje igjen og vi er forberedt på flere uforutsette konstruksjoner. På grunn av disse oppdagelsene, har vi brukt mye tid på grundig forprosjektering. Prøvegraving gjennomføres nettopp for å kartlegge potensielle hindringer, sier prosjektleder Jens P. Skovholt. 

Sporveien søker en entreprenør med erfaring og kompetanse på arbeider i bymiljø med mye trafikk. Majorstuen er et av de største kollektivknutepunktet i Oslo med rundt 30 millioner av- og påstigninger per år og arbeidsforholdene kan bli krevende.

Anbudet legges ut på TransQ i slutten av august, og planlagt byggestart er første kvartal 2019.  

LES OGSÅ: Storgata og Thorvald Meyers gate i Oslo  skal rustes opp for en milliard

Forsiden akkurat nå