Strekningen som Implenia skal legge om, inngår i den blå linjen som markerer den østligste delen av framtidig riksveg 7. (Ill.: Statens vegvesen)
Strekningen som Implenia skal legge om, inngår i den blå linjen som markerer den østligste delen av framtidig riksveg 7. (Ill.: Statens vegvesen)

Implenia legger om riksveg 7

Som ventet har Implenia fått i oppdrag å anlegge 850 meter av den framtidige riksveg 7 i Buskerud. Kontrakten verd 60,7 millioner kroner ble underskrevet 24. september.

Det er neppe noen som hever øyenbrynene på grunn av valget av entreprenør. Ved anbudsåpningen lå nærmeste konkurrent over 10 prosent høyere enn vinneren av kontrakten.

Den aktuelle strekningen ligger lengst øst på den nye vegen mellom Sokna og Ørgenvika. Mellom ytterpunktene vil vegbredden variere på grunn av forbikjøringsfelt, men strekningen som inngår i Implenias kontrakt, har konstant bredde på 10 meter. Her skal vegen på et midtfelt med en bredde på en meter.

En 185 meter lang miljøtunnel er den største konstruksjonen på strekningen. Over tunnelen blir det dyrket mark. Entreprisen omfatter også en rundkjøring og en 35 meter lang bru over en elv.

Sprenging av 20 000 kbm fjell og graving av 57 000 kbm løsmasser inngår i entreprisen. Til miljøtunnelen vil det gå med 2 400 kbm betong og 495 tonn armering.

 

Ferdig i juni 2014

I juni 2014 må jobben være fullført. Da åpnes den nye riksveg 7, og avstanden mellom Oslo og Bergen blir 20 km kortere enn i dag.

Implenia får en delfrist å forholde seg til: Innen 1. august neste år må det være klart for elektroentreprenøren. Det betyr at trekkerør og høyspentkabler langs vegen må være på plass.

Den store kontrakten på prosjektet Sokna-Ørgenvika gikk til Hæhre Entreprenør for vel et år siden. Den er på 727 millioner kroner og gjelder anlegg av 15,2 km ny veg.

Hovedårsaken til at en kort strekning er skilt ut som egen entreprise i den ene enden, er at Bergensbanen krysser traséen til ny riksveg 7 omtrent ved grensen mellom entreprisene. Her skal banen gå i bru over vegen. Før brua er på plass, er banen en effektiv sperre for anleggstrafikken. Derfor er det naturlig med et entrepriseskille her.

 

Omlegging til helgen

Jernbanebrua bygges av Veidekke. Den skal tas i bruk til helgen. Omleggingen av banen skjer i en periode mens togtrafikken er innstilt. Det betyr ikke at anleggstrafikken på framtidig riksveg 7 kan passere uhindret under banen fra og med neste uke. Vegforbindelsen under den nye brua er ikke på plass ennå.

Neste entreprise på prosjektet lyses ut til neste år. Den omfatter etablering av miljøgate gjennom Sokna og bygging av en ny bru for fylkesveg 178 over Bergensbanen. Riving av nåværende bru inngår i oppdraget.

 

 

Forsiden akkurat nå