Ny E6 sett i retning nord. Fjellet i bakgrunnen er Teigkampen som det skal gå en 3,6 km lang tunnel gjennom. (Ill.: Multiconcult)
Ny E6 sett i retning nord. Fjellet i bakgrunnen er Teigkampen som det skal gå en 3,6 km lang tunnel gjennom. (Ill.: Multiconcult)

Implenia/K A Aurstad kan få gigantjobb

Et arbeidsfellesskap mellom Implenia og K. A. Aurstad fra Ørsta leder kampen om en gigantkontrakt på E6 i Oppland. De to har gitt et anbud på 1,566 milliarder kroner. Etter vurdering av anbudet gir Vegvesenet et fradrag på 102,5 millioner. 

Anbudskonkurransen er basert på et to-konvoluttsystem. I den første konvolutten er det beskrivelse av hvordan entreprenøren vil organisere og gjennomføre oppgaven, og dokumentasjon på at Vegvesenets krav er tilfredsstilt.

De første konvoluttene ble åpnet 15. oktober. Siden har Vegvesenet vurdert innholdet i dem. I denne prosessen kan Vegvesenet gi fradrag for gode løsninger.

Arbeidsfellesskapets korrigerte anbud bli på 1,463 milliarder.

Veidekke ligger på andreplass med et anbud på 1,575 milliarder, men fikk bare 69,5 millioner i fradrag. Korrigert anbud blir dermed 1,506 milliarder.

Tredje og siste anbyder er AF Gruppen med et anbud på 1,86 milliarder og 90 millioner i fradrag. Korrigert anbud blir 1,77 milliarder.

Den nye E6-strekningen er 16 km lang. Oppdraget omfatter også 12 km lokalveger og to km gang/sykkelveger. 3,6 km av E6 skal gå i tunnel gjennom Teigkampen. For øvrig skal det bygges åtte betongbruer og fem trebruer. Den lengste blir en 270 meter lang skråstagbru over Lågen.

Vegen skal åpnes høsten 2016.

 

 

Forsiden akkurat nå