Prosjektleder E134 Damåsen-Saggrenda Tom Hedalen og byggeleder Myntbrua-Trollerudmoen Ola Håvard Hole, Statens vegvesen ved Lågen der ny bru skal bygges.
Prosjektleder E134 Damåsen-Saggrenda Tom Hedalen og byggeleder Myntbrua-Trollerudmoen Ola Håvard Hole, Statens vegvesen ved Lågen der ny bru skal bygges. (Bilde: Kjell Wold, Statens vegvesen)

Implenia fikk Kongsberg-kontrakt til 980 mill kr

Entreprenørselskapet Implenia Norge AS er tildelt milliardkontrakten på bygging av delstrekningen Myntbrua-Trollerudmoen i Kongsberg.

 

Dette kartet viser delstrekning Myntbrua-Trollerudmoen.
Dette kartet viser delstrekning Myntbrua-Trollerudmoen.

 

 

Slik vil den nye brua over Lågen sør for Bølgen ved Teknologiparken, bli seende ut.
Slik vil den nye brua over Lågen sør for Bølgen ved Teknologiparken, bli seende ut. Foto: Statens vegvesen

Kontrakten omfatter delstrekning to av tre på utbyggingen av 13,2 kilometer ny E134 gjennom Kongsberg, fra Damåsen i Øvre Eiker til Saggrenda sørvest for Kongsberg.

Implenia hadde laveste bud på 979,3 millioner kroner eks moms ved tilbudsåpningen midt i februar. Seks entreprenører ga tilbud på denne jobben.

 

Myntbrua-Trollerudmoen

Det er kontrakten med fire felts veg gjennom sentrale deler av Kongsberg fra Myntbrua nær sentrum i nord, langs Gomsrudveien sørover langs østsidden av Lågen, ny bru over Lågen rett sør for Teknologiparken i Kongsberg, veg i dagen vestover inn Sellikdalen og videre sørover i Svartåstunnelen i to løp ned mot Trollerudmoen.

 

Tett på bygg og trafikk 

Prosjektleder for E134 Damåsen-Saggrenda, Tom Hedalen i Statens vegvesen, karakteriserer parsellen Myntbrua-Trollerudmoen som den meste utfordrende i hele prosjektet med blant annet tetthet på bebyggelse, arbeidsplasser, trafikkerte veger og med mye omlegging av offentlig og privat infrastruktur.

 

Start til sommeren

Anleggsstart ventes sommeren 2016 med ferdigstillelse høsten 2019 når ny E134 på strekningen Damåsen-Saggrenda forventes åpnet.

Siste delstrekning av ny E134

Forsiden akkurat nå