NYHETER

Implenia bygger Steibrua i Alvdal

Implenia skal bygge den nye Steibrua i Alvdal. Kontrakten blir underskrevet i dag. Oslo tingrett har avslått en begjæring om midlertidig forføyning fra entreprenørene som ga det laveste anbudet.

Slik ser den nye Steibrua i Alvdal ut. Det er nå klart at den blir bygd av Implenia. (Ill.: Statens vegvesen)
Slik ser den nye Steibrua i Alvdal ut. Det er nå klart at den blir bygd av Implenia. (Ill.: Statens vegvesen)
5. des. 2014 - 07:03

Vegvesenet fikk bare to anbud etter at bygging av Steibrua ble utlyst i sommer. Det laveste ble gitt av Kruse Smith og Gjermundshaug Anlegg i fellesskap. Det var på 79,9 millioner kroner. Implenia ville ha 89,3 millioner for jobben.

Det laveste anbudet ble avvist fordi Vegvesenet mente at de to som sto bak det ikke hadde dokumentert at de kunne utføre jobben. Vedtaket ble påklaget med begjæring om midlertidig forføyning. Kjennelsen falt 4. desember.

 

Ingen utsettelse

- Retten ga ikke arbeidsfellesskapet medhold. Det betyr at Implenia får jobben, sier Cato Løkken, som er sjef for seksjon utbygging i Hedmark i Statens vegvesen. - Vedtaket hindrer ikke arbeidsfellesskapet i å gå til sak senere. Hvis det skulle få medhold, kan det få erstatning.

- Hva betyr vedtaket i tingretten for framdriften?

- Det betyr ingenting. Vedståelsesfristen har gått ut, men Implenia har sagt seg villig til å stå ved sitt opprinnelige anbud. Da er det ikke noe som tilsier en utsettelse, sier Cato Løkken.

 

88 meter spenn

Bruas oppgave blir å føre riksveg 3 over Glomma sentralt i Alvdal. Det blir en nettverksbru som består av ett spenn med en lengde på 88 meter. Nettverket skal bæres av fagverksbuer av limtre. I motsetning til de fleste bruer med trebuer får ikke Steibrua et brudekke i tre. Byggherren har i stedet valgt lettbetong. Landkarene blir støpt i normalbetong. Nettverket vil bestå av hengestag i stål.

Brua blir hele 20 meter bred. Kjørebanen utgjør 8 meter. På utsiden av buene blir det en tre meter bred gang/sykkelveg på begge sider. Buen blir 14 meter høy på det høyeste.

Den nye brua erstatter en gammel bru med tre spenn. Den er nå revet. Trafikken på riksveg 3 er lagt over på en interimsbru. Den nye brua skal gå i samme trasé som den gamle.

 

Riksveg 3 bygges om

Entreprisen omfatter også ombygging av 750 meter av riksveg 3 gjennom tettstedet Alvdal. I dag ligner denne vegen mest på en landeveg. Nå skal den få mer gatepreg. Kjørebanen blir innsnevret, og det blir gang/sykkelveg på begge sider. Mellom kjørebanen og gang/sykkelvegene blir det beplantete rabatter.

Vest for brua møtes riksveg 3 og fylkesveg 691 i et kanalisert kryss. Det skal bygges om til en oval rundkjøring. Oppdraget omfatter også anlegg av til sammen 500 meter kommunale veger og fylkesveger.

I forbindelse med ombyggingen av riksveg 3 blir overvannsanlegget og kommunale vann- og avløpsnett fornyet, og kraft- og telekabler blir flyttet. Eierne av kabler og ledninger bidrar til finansieringen av prosjektet.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.