Dette er det ene av to planskilte kryss på dagsonen i Rådal. (Ill.: Statens vegvesen)
Dette er det ene av to planskilte kryss på dagsonen i Rådal. (Ill.: Statens vegvesen)

Impenia leder kampen om kjempejobb på E39

Implenia har en solid ledelse i kampen om den første av de to store kontraktene på E39 mellom Bergen og Os. Anbudet fra Implenia er på 1,463 milliarder kroner. Det holder til en ledelse på over 100 millioner til nærmeste konkurrent.

Skanska holder andreplassen med et anbud på 1,572 mrd., foran Veidekke (1,651 mrd.), det spanske firmaet Aldesa (1,690 mrd.) og NCC (1,711 mrd.).

Entreprisen omfatter driving og sikring av den 2,1 km lange Råtunnelen på E39, og den 1,7 km lange Søråstunnelen på riksveg 580. Råtunnelen får to løp. Det skal også drives en halvannen kilometer lang vanntunnel med profil T5.

Til sammen 640 000 kbm skal sprenges ut i tunnelene. 50 000 kvam veggelementer i betong skal monteres. Til sikring av tunnelene vil det gå med 560 tonn injeksjonsmasse, 27 000 kbm sprøytebetong og 103 00 kvm hvelv av armert sprøytebetong med membran, i følge Vegvesenets beregninger.

Entreprisen omfatter også veg i dagen i fire soner, tre på E39 og en på riksveg 580. Dagsonen i Rådal omfatter to planskilte kryss.

Den andre store entreprisen på den nye E39 mellom Bergen og Os er ute på anbud nå. Den omfatter blant annet driving av en 9,5 km lang tunnel.

Forsiden akkurat nå