På fylkesvei 714 på Frøya er det omtrent 300 meter vei mellom rundkjøringen og tunnelportalen.
På fylkesvei 714 på Frøya er det omtrent 300 meter vei mellom rundkjøringen og tunnelportalen. (Foto: Google Maps)

Ikke mange vil bygge om veien slik at Frøyatunnelen kan rustes opp 

Litt laber interesse for dette oppdraget, kan vi si.

Rehabiliteringen av Frøyatunnelen på fylkesvei 714 i Trøndelag skal starte i 2023. Fylket lyste i august ut et oppdrag som er en nødvendig forberedelse for selve tunneljobben. Det dreier seg om å bygge om litt på en bit av fylkesveien som går inn mot nordre portal av tunnelen. 

Kun en entreprenør har gitt pris på oppdraget:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
KN Entreprenør 14.543.208

NB: Tilbudet er verken evaluert eller kontrollregnet.

Selve rehabiliteringen av Frøyatunnelen starter trolig i april 2023. Planen er at den skal være ferdig i løpet av 2024.

Startdato for dette forberedende prosjektet er i utgangspunktet satt til 30. september. Sluttfrist er 1. mars 2023.

Les også

Forsiden akkurat nå