Prosjektyet skal skje langs Klæbuveien mellom Omkjøringsvegen og Øystein Møylas veg i Trondheim
Prosjektyet skal skje langs Klæbuveien mellom Omkjøringsvegen og Øystein Møylas veg i Trondheim (Foto: 1881)

I Trondheim skal det bygges gang- og sykkelvei langs Klæbuveien

Klæbuveien skal på strekningen mellom Omkjøringsvegen og Øystein Møylas veg bygges om og få nytt fortau langs vestre side, samt nye vann- og avløpsledninger.

Det er Trondheim kommune Kommunalteknikk som nå innbyr til konkurranse om prosjektet i Klæbuveien, et prosjekt de selv har kostnadsberegnet til rundt 30 millioner kroner.

Det har i mange år vært et ønske å få etablert fortau langs Klæbuveien mellom Omkjøringsvegen og Øystein Møylas veg ut fra trafikksikkerhetshensyn.

Det skal utføres VA- og veiarbeid langs totalt cirka 500 meter lange strekningen langs Klæbuveien og Øystein Møylas veg. Langs Klæbuveien skal det etableres fortau og utføres VA-anlegg mellom Øystein Møylas veg og Klæbuveien 180. Nordre del av fortausstrekningen er opsjon, cirka 130 meter.

Det nye fortauet medfører en sideforskyving av kjørebanen og det trengs nye veimurer mot naboareal. Høyspentanlegg skal flyttes langs deler av strekningen.

50 meter innover i Øystein Møylas veg skal det også utføres VA- og vegarbeid.

Tilbudsfrist er satt til 5. juni.

Les også

Forsiden akkurat nå