Vegvesenet er i ferd med å få på plass  de nye kontraktene i Setesdal.
Vegvesenet er i ferd med å få på plass de nye kontraktene i Setesdal. (Bilde: Google)

I Setesdal har Statens vegvesen selv tatt kontroll på drift og vedlikehold - slik blir det også i årene fremover

– Vi har gode erfaringer med dette, sier prosjektleder for drift, vedlikehold og utbygging i Setesdal,  Sigurd Wiberg.

Fra og med 2012 tok Vegvesenet selv over det overordnede ansvaret med vedlikeholdet på veiene i dalen. Dermed likner det mer på slik det var i tidligere tider.

Nå er de 42 kontraktene i området i ferd med å løpe ut, og de skal erstattes med 32 nye, som går på alt fra brøyting, strøing og maskiner. 

Mer kontroll

Denne nye strukturen - som altså videreføres i årene fremover - betyr at Statens vegvesen har egne mannskaper ute for å se til standarden på veinettet. 

– Jeg har to vaktlag som passer på. Når noe må gjøres, ringer vi til den aktuelle entreprenøren for å få jobben gjort, forteller Wiberg.

Erfaringer viser at Vegvesenet har bedre kontroll, og at de som etat får et sterkere eieforhold til de forskjellige strekningene. 

Må konkurrere

Det er likevel snakk om konkurranse på vanlig måte. Vegvesenet fastsetter en konkret sum som kompensasjon for å være tilgjengelig, mens de forskjellige entreprenørene eller maskineierne tilbyr en timespris. 

– I kontraktene er det spesifisert hvilket utstyr som kreves, og hvor lang responstid de har når vi ringer, forklarer Wiberg. 

Ifølge prosjektlederen har kostnaden per kilometer vei gått ned i løpet av de årene denne kontraktsformen har vært utprøvd.

– Vi startet noe over snittet, men ligger per nå i det nedre sjiktet, forteller han. 

Åpner for flere

Den nye runden utslysninger som pågår i disse dager, ble forsinket på grunn av regionreformen. Wiberg melder om stor interesse når de nå er i ferd med å lyses ut.

– Vi hadde et informasjonsmøte i januar, og da møtte 83 personer fra både små og store firma. Det er tydelig at dette er populært. Det åpner jo også for at flere mindre aktører kan være med, poengterer han. 

Han peker samtidig på at denne typen kontrakter kan fungere som en opplæring for mindre aktører.

Noen større denne gangen

Som nevnt ble det lyst ut 42 kontrakter sist. Disse er nå redusert til 32.  I følge Wiberg var dette et krav internt i Vegvesenet. 

– Da får vi også med noen av de større aktørene. Disse små kontraktene passer naturligvis ikke for alle. 

Av de 32 kontraktene er de siste 4 ennå ikke lyst ut i skrivende stund. De har forskjellig lengde, men det er klart at man nå skal kjøre med denne ordningen fram til 2026. 

Forsiden akkurat nå