Natt til fredag ble denne brua på 334 tonn heist på plass
(Jarle Skoglund)

Natt til fredag ble denne brua på 334 tonn heist på plass

Et jekkesystem og fire seks-akslede selvgående plattformtrailere fikk denne nye gang- og sykkesbrua i Trondheim på plass.

En gang- og sykkelvegbru er støpt ferdig og skal settes på plass over Harald Torps veg på
Tiller i Trondheim natt til fredag 4. mai.  Brua er 48 m lang og veier 334 tonn. Den skal jekkes opp og kjøres på plass ved hjelp av et jekkesystem og fire seks-akslede selvgående plattformtrailere.
Grunnen til at brua er plassbygd ved siden av der den skal stå, har blant annet med sikkerheten for trafikantene i byggeperioden. Nettopp i Trondheim har man dårlige erfaringer med akurat det, da Rotvollhaugen bru kollapset under bygging i 2013.

Brua Harald Torps veg skal gå over en samleveg som er busstrase med
gang-/sykkelveg. Det er stor trafikk i krysset (John Aaes veg/Tiller-ringen - Harald Torps veg) hvor brua skal flyttes, blant annet en høyfrekvent bussrute med ca 10 avganger hver time i rush.
Selve flyttingen vil derfor finne sted på natta, brua skal flyttes og løftes på plass mellom kl 00:30 og kl 05:30. Kjøreruten skal sperres fullstendig for annen trafikk under operasjonen.

Det er entreprenørselskapet Søbstad AS som har oppdraget med å bygge brua for Trondheim kommune. Til selve flyttetransporten er spesialfirmaet Sarens innleid med utstyr og mannskap, mens Søbstad har regien for alle de andre oppgavene, som blant annet å demontere trafikkskilt og lysmaster, og planere kjøreruta tvers over rundkjøringen.

Forsiden akkurat nå