En ny hovedentreprenør til å overta entreprisen etter Alpine Bau, vil ifølge prosjektet være på plass før jul.
En ny hovedentreprenør til å overta entreprisen etter Alpine Bau, vil ifølge prosjektet være på plass før jul. (Bilde: Dag Grundseth, Scanpix)

I gang igjen mellom Minnesund og Brøhaug

I etterkant av Alpine Bau sin konkurs har Fellesprosjektet E6-Dovrebanen hatt en liten anbudskonkurranse slik at arbeidene med å bygge ny firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Brøhaug nå er i gang igjen.

Frem til ny hovedentreprenør er på plass før jul, skal det gjøres arbeider for å ivareta sikkerheten og unngå unødig store forsinkelser og kostnader.

Det ble ett kort stopp i utbyggingen av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Brøhaug siden Alpine Bau gikk til skifteretten i Østerrike den 19. juni.  Med en gang det ble kjent at bedriften hadde gått til skifteretten, begynte maskiner å bli kjørt ut av anleggsområdet.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen må lyse ut en ny konkurranse på utbyggingen av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Brøhaug. Denne konkurransen vil lyses ut i slutten av august, og det er forventet at den nye entreprenøren starter byggingen ute i marka før jul. For å ivareta sikkerheten og unngå unødig store forsinkelser og kostnader, vil de fire andre entreprenørene på prosjektet gjennomføre en del arbeider.

Dette er blant arbeidene som skal gjøres frem til ny hovedentreprenør er på plass:

- Driving og sikring av tunnelene på Korslund inkludert forskjæring i sørenden.

- En del arbeider er bestilt for at prosjektet kan legge Dovrebanen over på nytt spor i den nye dobbeltsportraseen på en strekning på vel en kilometer nord for Langset som planlagt i oktober. Dette er også en viktig milepæl i E6-utbyggingen ettersom eksisterende jernbane ligger i den fremtidige E6-traseen.

- Uttak av skjæring for E6 fra Splitten bru og fram til Brøhaug.

- Støttemur mellom Dovrebanen og nytt kryss på Langset.

- Støttemur og vann- og avløp av Ørbekk.

- Sluttføre arbeidene med E6-skjæringen ved Gunhildskleiva mellom Korslund og Splitten bru.

Både Hæhre Entreprenør AS, JV Veidekke Hochtief, Infranord Norge AS og Eltel Networks har alle blitt tildelt oppgaver i denne overgangsfasen. Riggingen av utstyr og noe annet arbeid startet i juli måned, men fra uke 32 blir det betraktelig mer anleggsaktivitet mellom Minnesund og Brøhaug.

Forsiden akkurat nå