Gjennomslaget ble gjort onsdag i forrige uke.
Gjennomslaget ble gjort onsdag i forrige uke. (Nye Veier)

I forrige uke ble siste salve i Kjørholt og Bamble-tunnelene sprengt

Den nye strekningen på E18 åpner i høst. 

Gjennomslaget ble gjort onsdag 11. april.

– Sammen med entreprenøren og lokalt næringsliv har vi funnet fram til gode løsninger for å innfri miljøkravene. Det er tatt ut til sammen 350.000 kvadratmeter fjell, satt 40.000 bolter og sprutet 24 000 kvadratmeter sprøytebetong på 6 måneder. Dette er muliggjort ved å bruke Norcem sitt gamle brudd på nabotomta som mellomlager og areal for knusing. Dette er forbundet med tunnel inn i veianlegget. Omkringliggende veinett er dermed spart for 50 000 lass med stein. I tillegg er knusing og mellomlagring av verdifulle steinmasser til senere bruk gjort uten sjenanse for naboer og omgivelser, sier Ruth Haug, utbyggingssjef for E18 Kjørholt og Bamble tunneler i en pressemelding.

Prosjektet omfatter rehabilitering av Kjørholt og Bamble tunneler, samt utsprengning av nytt løp for kommende firefelts E18. Kjørholt er 2200 eter, Bamle er 650 meter, beliggende på hver sin side av Grenlandsbrua ved Porsgrunn. Det er BetonmastHæhre som er entreprenør på prosjektet. 

– Vi har nådd en viktig milepæl i prosjektet der Nye Veier er byggherre for rehabilitering av eksisterende tunneler og sprengning av nye tunnelløp. Tunnel- og sprengningsarbeidene har skjedd uten alvorlige hendelser i tunnelanlegget noe vi er veldig fornøyde med. Det er et krevende prosjekt med tanke på byggetid og framdrift siden E18 er stengt mens arbeidene pågår. Det har hele tiden vært viktig å ha høy anleggsaktivitet for å oppnå kortest mulig stengning av eksisterende E18. Veiåpning blir i september 2018, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad.

Forsiden akkurat nå