ANLEGGSBRANSJEN

I dag skal Stortinget behandle forslag for å styrke anleggsbransjen. Men det får neppe flertall

– Offentlige penger skal brukes til det beste for innbyggerne, skal gavne norsk næringsliv og sørge for at man skaper flere arbeidsplasser for økt verdiskaping i Norge, mener Sp-representantene bak forslaget.

Stortinget behandler forslagene i dag.
Stortinget behandler forslagene i dag. Bilde: Jarle Skoglund
19. mai 2020 - 08:39

Blant utfordringene som trekkes fram av norsk anleggsbransje, er høy risiko og høyt konfliktnivå i det offentlige anskaffelsesmarkedet. Dette skaper stor usikkerhet, uforutsigbarhet og potensielt høye kostnader. Omforente og balanserte kontraktbetingelser er også etterlyst av bransjen.

«Særlig er det et problem at mange kontrakter har blitt så store at norske aktører ikke kan eller vil delta i konkurransene. Over tid vil dette medføre en nedbygging av norsk anleggsbransje. Dette vil få alvorlige konsekvenser for både sysselsetting og verdiskaping», heter det i begrunnelsen for forslaget.

Derfor har fem av representantene fra Senterpartiet fremmet følgende forslag,  som etter behandlingen i transportkomiteen også fått tilslutning fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 1

Stortinget ber regjeringen sørge for at Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Nye Veier, fylkeskommunene og andre relevante aktører i forbindelse med offentlige anskaffelser prioriterer å utvikle kapasitet og kompetanse i lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv.

 

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen sørge for at det ved offentlige innkjøp er en anskaffelsesstrategi som legger til rette for lokale, regionale og nasjonale arbeidsplasser.

 

Forslag 3

Stortinget ber regjeringen sørge for at kunnskap om, og erfaring fra, norske forhold, eksempelvis klima og topografi, vektlegges ved offentlige anskaffelser.

 

Forslag 4

Stortinget ber regjeringen sørge for at store kontrakter etter markedsdialog deles opp i delkontrakter, i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 19-4. Oppdeling av anskaffelser.

 

Forslag 5

Stortinget ber regjeringen benytte anskaffelsesstrategien vedtatt 31. mars 2020 i Innst. 216 S (2019–2020) og sørge for at Hålogalandsvegen deles opp i mindre delkontrakter, slik at norske aktører har en reell mulighet til å konkurrere om prosjektene.

 

Forslag 6

Stortinget ber regjeringen benytte anskaffelsesstrategien vedtatt 31. mars 2020 i Innst. 216 S (2019–2020) og sørge for at Sotrasambandet deles opp i mindre delkontrakter, slik at norske aktører har en reell mulighet til å konkurrere om prosjektene.

 

Forslag 7

Stortinget ber regjeringen sørge for at det stilles krav om fagbrev, lærlinger og faste ansettelser på byggeplassen ved offentlige innkjøp for å sikre at seriøsitetsbestemmelsene mellom Byggenæringens Landsforening, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund overholdes i praksis.

 

Forslag 8

Stortinget ber regjeringen utrede handlingsrommet innenfor konkurranseloven med sikte på å tydeliggjøre muligheten for samarbeid for norske entreprenører i anleggsbransjen.

 

Tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 9

Stortinget ber regjeringen gå bort fra bruk av OPS (offentlig-privat samarbeid) for Sotrasambandet.

 

Forslag 10

Stortinget ber regjeringen gå bort fra bruk av OPS (offentlig-privat samarbeid) for Hålogalandsveien.

 

I innstillingen fra Transportkomiteen i forkant av Stortingsbehandlingen, innstiller medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre at forslagene ikke blir vedtatt.

Les også

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.