Konsernsjef Ståle Rød i Skanska og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland signerte i dag kontrakten for strekningen Strand-Ramstadsletta.
Konsernsjef Ståle Rød i Skanska og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland signerte i dag kontrakten for strekningen Strand-Ramstadsletta. (Foto: Statens vegvesen)

Nå har de signert E18-kontrakten på rundt 2,9 milliarder kroner

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og konsernsjef Ståle Rød i Skanska signerte i dag kontrakt om prosjektering og bygging av strekningen Strand-Ramstadsletta.

– Vi glade for at vi nå har nådd denne milepælen. Dette samferdselsprosjektet er viktig både for Statens vegvesen og for de som bor og ferdes i området i Vestkorridoren. Vi ser fram til å starte byggingen av dette viktige samferdselsprosjektet, sa vegdirektør Ingrid Dahl Hovland da hun i dag signerte kontrakten.  

Entreprise E103 Strand-Ramstadsletta er en av hovedentreprisene på prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta, som er etappe 1 av E18-utbyggingen gjennom Bærum og Asker kommuner.  

Kontrakten som ble underskrevet i dag er på rundt 2,9 milliarder kroner. Skanska Norge vant prosjektet i konkurranse med to andre prekvalifiserte entreprenører.

Tunnel- og dagsoneanlegg

Kontrakten omfatter ny E18 med 2x3 felt på strekningen Strand-Ramstadsletta med tilhørende endring av lokalveisystemet i Høvikområdet.  E18-strekningen på denne entreprisen er rundt to kilometer lang.

Hovedarbeidene består av tunnel- og dagsoneanlegg med blant annet deler av Høviktunnelen, Ramstadsletta bru over E18, vanntett trau ved Ramstadsletta og støttemurer langs E18.

Elektroinstallasjoner, trafikkteknisk utstyr og omlegging av teknisk infrastruktur inngår også i hovedarbeidene. Kontrakten skal gjennomføres med modellbasert prosjektering.

Delvis påbegynte E18 Vestkorridoren gjennom Bærum og Asker har vært omstridt. Her en illustrasjon fra Ramstadsletta i den påbegynte traseen i retning Strand.
E18-strekningen på denne entreprisen er rundt to kilometer lang. Illustrasjon: Statens vegvesen

Starter arbeidet i sommer

Anleggsarbeidene på entreprisen starter i løpet av sommeren 2022 og skal etter planen stå ferdige innen 2029.

– Prosjektet går gjennom et område med høy offentlig interesse og mange utfordringer. Det er et stort ansvar å starte på et så stort og viktig prosjekt. Men jeg er trygg på at vi sammen skal løse utfordringene på en god måte, og vi ser fram til å fortsette på denne utbyggingen sammen med Statens vegvesen, sier Ståle Rød, konsernsjef i Skanska Norge.

Les også

Forsiden akkurat nå