Toplanskrysset på vestsiden av elva. Seutbrua i bakgrunnen.
Toplanskrysset på vestsiden av elva. Seutbrua i bakgrunnen. (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Veiåpning i Østfold

I dag er endelig riksvei 110 i Fredrikstad ferdig

Og dermed starter bompengeinnkrevingen.

I dag 15. november åpner nye riksvei 110 Ørebekk-Simo i Fredrikstad offisielt. Det skjer med innvielse av den nye sykkeltunnelen ved rundkjøringen på Ørebekk.

To år etter skjema, riktignok, men nå står altså prosjektet ferdig.

Arbeidene er blitt kraftig forsinket, og åpningen av den nye veistrekningen har blitt utsatt flere ganger.

Årsaken har først og fremst vært grunnforholdene under den nye Seutbrua. 27 sensorer er montert for å registrere om brua beveger seg

Les også

Bompengeringen åpner også 

Riksvei 110 Ørebekk-Simo er et såkalt bompengeutløsende prosjekt. Den nye bomringen i Fredrikstad åpnes dermed klokka 18 fredag 15. november.

Disse arbeidene er gjort på strekningen Ørebekk-Simo:

  • Ny firefeltsvei langs en strekning på 1400 meter
  • 2200 meter sykkelvei og fortau på begge sider av riksvei 110
  • 800 meter sambruksfelt (kan brukes av biler med to eller personer eller flere i bilen)
  • Planfri rundkjøring ved Ørebekk
  • Sykkeltunnel under lokket ved Ørebekk
  • Seks nye bussholdeplasser med universell utforming
  • Seut-brua, 111 meter lang og 30 meter bred, og dermed en av landets bredeste

Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma fase 1, og delfinansieres med bompenger.

Strekningen har en kostnadsprognose på 922 millioner kroner 2019-kroner.

Hele prosjektet presenteres i utgave nr. 10 av Våre Veger.

Les også

Forsiden akkurat nå